Till sidans huvudinnehåll
Bild på Harry Hjörnes Plats, vy mot norr med Fredsgatan rakt fram och Östra Larmgatan till höger.

Harry Hjörnes Plats


Den triangelformade platsen – eller ett litet torg, en piazza om man så vill – i Göteborgs historiska stadskärna ska de kommande åren rustas upp då platsen nu är sliten och saknar ett livskraftigt träd som kan ge både grönska och skugga.

Vad?

Uppdraget som stadsmiljöförvaltningen fick från stadsmiljönämnden den 28 april 2023 är att ta fram ett förslag för hur Harry Hjörnes Plats ska kunna upprustas till en låg betydligt lägre kostnad än tidigare förslag och som även innebär lägre kostnader för skötsel. I uppdraget ingår också att plantera ett nytt träd på platsen. Förslaget ska vara i enlighet med den gällande stadsmiljöplanen.

Så arbetar staden med utveckling av parker och andra stadsmiljöer

Var?

Harry Hjörnes Plats ligger där Kungsgatan möter Fredsgatan, Östra Larmgatan och Trädgårdsgatan, och är granne med Kungsportsplatsen strax västerut. Över Harry Hjörnes Plats rör sig miljontals människor varje år.

Varför?

Den senaste upprustningen av Harry Hjörnes Plats gjordes i slutet av 1990-talet. Idag uppfattas Harry Hjörnes Plats som sliten och otillgänglig, särskilt på kvällen då platsen känns mörk och otrygg.

När?

Just nu pågår arbetet med en ny tidplan för projektet. Vi återkommer så snart det är möjligt.

Vem?

Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs Stad, arbetar med uppdraget för upprustning av Harry Hjörnes Plats.

Tidigare förslag

Läs mer om de tidigare planerna för Harry Hjörnes Plats som inte längre är aktuella.

Högklassig konst kan lyfta Harry Hjörnes Plats

Karta i olika färger som visar var Harry Hjörnes plats ska rustas upp.
Kartan visar vilket område som ska gestaltas.
Bild på Harry Hjörnes plats under dagtid, där folk går på gatan
Idag uppfattas Harry Hjörnes Plats som sliten och otillgänglig, särskilt på kvällen då platsen känns mörk och otrygg.
Bild på korsning på Harry Hjörnes plats under dagtid i skugga.
Harry Hjörnes Plats ska rustas upp med konstnärlig gestaltning, ny ljussättning, sittmöjligheter och mer grönska.
Historisk arkivbild på hur fasaden på Abrahamssons hus såg ut på 1800-talet.
Abrahamssons hus på 1800-talet.
Bild på hur fasaden på Abrahamssons hus ser ut idag. Byggnaden har vit fasad i klassisk stil.
Abrahamssons hus idag.

Kontaktperson

Iréne Stewart Claesson

Designstrateg offentlig miljö och konst
E-post: irene.stewart.claesson@stadsmiljo.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}