Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Miljösmarta måltider på gymnasiet


Göteborgs Stads skolrestauranger arbetar aktivt för att minska negativ miljö- och klimatpåverkan. Du ska också få stöd att kunna minska din egen påverkan på miljö och klimat.

Så här arbetar vi med miljösmarta måltider

I skolrestaurangerna på de kommunala gymnasieskolorna arbetar vi aktivt för att minska påverkan på miljö och klimat. Det gör vi så här:

  • Miljömåltider är förebild i måltidsplaneringen
  • Måltiderna klimatberäknas
  • Matsvinn mäts och följs upp

Skolrestaurangerna ska vara ett stöd så att du som elev kan minska din egen miljö- och klimatpåverkan. Det gör vi genom att uppmuntra dig att äta upp maten istället för slänga den.

Vad är miljömåltider?

En miljömåltid är baserad på miljömärkta (eu-ekologisk märkning, kravmärkning, ASC-märkning och MCE-märkning), säsongsanpassade råvaror, består av en stor andel vegetabilier och baljväxter och tar hänsyn till etiska aspekter (etiskt märkta varor väljs då sådana finns tillgängliga.)
Miljömåltider är förebild i måltidsplaneringen för att öka medvetenheten om matens miljöpåverkan, tänka kritiskt kring val och främja en hälsosam matkultur.


För information om de fristående gymnasieskolorna, kontakta respektive skola. 

Kontakta utbildningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor miljösmarta måltider på gymnasiet kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.986475341390886,57.7002327273884] }, "properties":{ "title":"Utbildningsförvaltningen", "content":"Skånegatan 20" } }]

Postadress

Box 5428
402 29 Göteborg

${loading}