Till sidans huvudinnehåll

Global inriktning på gymnasieutbildningen


På gymnasieskolorna i Göteborgs Stad arbetar man med internationalisering på många olika sätt.

Det kan vara allt från digitaliserade möten där man arbetar i projektform till språkutbyten och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är inte bara elever, lärare och personal som reser till sina internationella samarbetspartners eller kurser. Många av våra samarbetspartners kommer också till sina samarbetsskolor i Göteborg. Vill du veta mer om arbetet på just din gymnasieskola? Prata med din rektor!

Vill du ha en internationell gymnasieutbildning? Då finns det flera alternativ för dig. Du kan läsa internationellt i Göteborg eller välja att göra din APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands. Prata med en studie- och yrkesvägledare. 

Internationellt på Göteborgs Stads gymnasieskolor

The International Baccalaureate Diploma Programme (IB) är ett internationellt gymnasieprogram som ger behörighet till såväl svenska som många utländska universitet. IB är en teoretisk utbildning som passar dig som är studiemotiverad. Du får all undervisning och litteratur på engelska. I Göteborg kan du läsa IB på Hvitfeldtska gymnasiet och på IHGR, International High School of the Gothenburg Region. 

The International High School sker all undervisning på engelska. Där kan du välja mellan naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, samhällsvetenskap med spetsutbildning i engelska och IB Diploma Programme (se ovan).

Hvitfeldtska gymnasiet kan du läsa naturvetenskapligt program på fransk eller tysk sektion. Då läser du samma naturvetenskapsprogram som övriga naturvetare, men fler kurser i franska eller tyska. 

Schillerska gymnasiet kan du läsa samhällsvetenskapliga eller humanistiska programmet på fransk sektion. Då läser du franska i snabbare takt, men som vanligt i övriga ämnen. 

För information om fristående gymnasieskolor, kontakta respektive skola. 

Timeout occured while calling: RestConfiguration: url = https://microservices.goteborg.se/sdw-service/display/sites?sort=name,asc&size=10000&page=0&siteId=1613, workmanager = MicroserviceRestWorker, timeout = 15000, headers = [Accept = application/json;odata=verbose], parameters = []

${loading}