Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Internationellt i gymnasieskolan

I läroplanen för gymnasiet står det att skolan är en social och kulturell mötesplats som har möjlighet och ansvar att stärka mångfalden. Gymnasieskolorna i Göteborgs Stad arbetar med internationalisering på flera olika sätt.

Global inriktning på gymnasieutbildningen

På gymnasieskolorna i Göteborgs Stad arbetar man med internationalisering på många olika sätt.

Gymnasieskolans internationella samverkan

Göteborg deltar i flera internationella nätverk och har fyra vänorter.

Studera utomlands på gymnasiet

Du som går i gymnasiet och är folkbokförd i Göteborg har möjlighet att gå årskurs 2 på en svensk gymnasieskola utomlands. Du ansöker direkt till den utlandsskola du vill gå på.
${loading}