Till sidans huvudinnehåll
Två gymnasieelever sitter på en regnbågsfärgad bänk.

Gymnasieskolans demokrati- och värdegrundsuppdrag

Gymnasieskolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper men ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingar som samhället vilar på.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

I skolan råder det nolltolerans mot all form av diskriminering och kränkande behandling, Göteborgs Stads gymnasieskolor måste därför ha en plan mot just detta. Så här gör du om du själv eller någon annan skulle bli utsatt.

Normer och värden

Skollagen beskriver hur gymnasieskolan ska utformas med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Målen i läroplanen är att stimulera eleverna att agera utifrån den kunskapen.
${loading}