Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Två gymnasieelever sitter på en regnbågsfärgad bänk.

Gymnasieskolans demokrati- och värdegrundsuppdrag

Gymnasieskolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper men ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingar som samhället vilar på.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

I skolan råder det nolltolerans mot all form av diskriminering och kränkande behandling, Göteborgs Stads gymnasieskolor måste därför ha en plan mot just detta. Så här gör du om du själv eller någon annan skulle bli utsatt.

Normer och värden

Skollagen beskriver hur gymnasieskolan ska utformas med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Målen i läroplanen är att stimulera eleverna att agera utifrån den kunskapen.
${loading}