Till sidans huvudinnehåll

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling på gymnasiet


I skolan råder det nolltolerans mot all form av diskriminering och kränkande behandling, Göteborgs Stads gymnasieskolor måste därför ha en plan mot just detta. Så här gör du om du själv eller någon annan skulle bli utsatt.

Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas i gymnasieskolan. Det råder nolltolerans mot alla former av kränkande behandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och att ge instruktioner om att diskriminera någon samt att utsätta någon för repressalier. 

Din skola ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling  

Varje skolenhet på Göteborgs stads gymnasieskolor ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling som syftar till att skydda eleverna mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. Planens syfte är att förebygga och förhindra alla former av kränkningar genom att beskriva konkreta insatser och tydliga rutiner. Du som elev ska vara med i arbetet med att utforma planen. 

Om du upplever dig utsatt  

Om du märker att någon blir utsatt eller om du själv blir det behöver du prata med någon vuxen på skolan. Det finns många att vända sig till så som mentor, kurator, skolsköterska eller rektor. Alla vuxna på skolan har skyldighet att lyssna på och agera utifrån det du berättar. Detsamma gäller för dig som går på en fristående gymnasieskola. Du kan även få hjälp av Barn- och elevombudet

Anmälan till rektor och huvudman  

All personal på din skola är skyldiga att anmäla till rektorn om de upptäcker att någon av eleverna är utsatt för diskriminering eller kränkande behandling. Rektorn är i sin tur skyldig att anmäla detta till huvudmannen och att göra en utredning av vad som har hänt.  

Kontakta utbildningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.986475341390886,57.7002327273884] }, "properties":{ "title":"Utbildningsförvaltningen", "content":"Skånegatan 20" } }]

Postadress

Box 5428
402 29 Göteborg

${loading}