Till sidans huvudinnehåll

Lämna synpunkter på förskola


I förskolan står barnens lärande och utveckling i centrum. För synpunkter och klagomål som berör barngruppen vänder du dig i första hand till personalen på förskolan, i andra hand till rektorn.

Kommunal förskola

Om du inte är nöjd efter att du pratat med personalen och rektorn kan du lämna synpunkter genom länken här:

Lämna synpunkter

Förvaltningen utreder ärendet inom tre veckor efter mottagen synpunkt. Om det dröjer längre informeras du som anmälare.

Synpunkts- och klagomålshanteringen ligger till grund för att hantera eventuella brister i verksamheten. Synpunktshanteringen möjliggör för den enskilda medborgaren att inkomma med synpunkter och klagomål gällande förvaltningens verksamhet.

Fristående förskola

Har du synpunkter eller klagomål på en fristående förskola ska du vända dig direkt till förskolans huvudman som är skyldig att ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål.

Tillsyn av förskolor

Göteborgs Stad gör tillsyn på de fristående förskolorna och fristående pedagogisk omsorg. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna.

Tillsyn av förskolor

Kontakta förskoleförvaltningen

Har du frågor om synpunktshanteringen, kontakta förskoleförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}