Till sidans huvudinnehåll
Barn och pedagog gör experiment med vatten vid bord i förskola.

Kontakt, synpunkter, anmälan

Här kan du läsa mer om hur du gör om du vill kontakta förskoleförvaltningen, lämna synpunkter och anmäla diskriminering eller kränkande behandling.

Kontakta förskoleservice

Förskoleservice hjälper dig med övergripande frågor om till exempel avgifter, ansökan eller regler.

Lämna synpunkter på förskola

I förskolan står barnens lärande och utveckling i centrum. För synpunkter och klagomål som berör barngruppen vänder du dig i första hand till personalen på förskolan, i andra hand till rektorn eller huvudmannen. Du har alltid möjlighet att vända dig direkt till förskoleförvaltningen som är huvudman.

Anmäl diskriminering och kränkande behandling

Förskolan eller annan pedagogisk verksamhet är skyldig att anmäla, utreda, åtgärda och följa upp händelser vid signal om att ett barn kan ha blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling. Anmäl diskriminering eller kränkande behandling till förskolans rektor.
${loading}