Till sidans huvudinnehåll

Så mycket köper Göteborgs Stad

Under 2023 gjorde Göteborgs Stad inköp för 29,2 miljarder kronor. Det visar årets rapport över våra samlade inköp från externa leverantörer. Här hittar du hela rapporten över vår så kallade spend. Med "spend" menas merparten av de utbetalningar som görs till leverantörer i samband med inköp.

Så mycket köpte Göteborgs Stad 2023

Totalt köpte Göteborgs Stad varor och tjänster för 29,2 miljarder kronor under 2023. Den totala externa spenden ökade markant jämfört med föregående år. 

Investeringar ökar mer än drift 

Årets rapport visar att ökningen är kopplad till både investeringar och drift. Kostnader för investeringar ökar mer än för drift. De inköpskategorier som ökar mest i så kallad spend är tekniska anläggningar, väg och markanläggningar samt tekniska konsulter. Med spend menas utbetalningar till leverantörer i samband med inköp. 

Samtidigt minskar spenden inom kategorin kostnaderna kring så kallade omsättningsvaror, där läromedel och litteratur & media minskar mest.

Rapporten används som grund för flera andra analyser, bland annat av leverantörsmarknaden och klimatpåverkan av inköp. 

Siffror i urval 

  • 53 olika organisationer inom Göteborgs Stad står för inköpen. Förvaltningar står för 46% och bolag står för 54%.
  • De 30 största leverantörerna står för 28% av spenden. Köpen görs främst inom kategorierna byggnader och väg samt väg, mark och markanläggningar. 
  • De 20 största köparna står för 82% av spenden. 
  • Civilsamhällets organisationer har en totalt spend på 807 miljoner kronor. Det är en ökning med 31 miljoner kronor eller 4% jämfört med förra året. 

Om rapporten 

Varje år tar Göteborgs Stad fram en rapport över inköpen av varor och tjänster som gjorts. En så kallad spendrapport. Syftet är att sammanställa och skapa en överblick över alla sina inköp för att veta vad som köps och av vilka. Rapporten innehåller inte analys över vad förändringarna beror på, utan lägger en faktagrund för det inköpsstrategiska arbetet. Spendrapporten baseras på 40 miljoner datarader, varav 14 miljoner datarader bara från 2023.

Rapport över Göteborgs Stads samlade inköp under 2023

Kontakta inköps- och upphandlingsförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Magasinsgatan 18A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.962572714466754,57.70361009363404] }, "properties":{ "title":"Inköps- och upphandlingsförvaltningen", "content":"Magasinsgatan 18A" } }]

Postadress

Box 1111
405 23 Göteborg

${loading}