Till sidans huvudinnehåll

Så köper Göteborgs Stad

Göteborgs Stad köpte varor och tjänster för över 26 miljarder under år 2021. De flesta av våra leverantörer är små och medelstora företag. Varje år mäter vi våra samlade inköp från externa leverantörer och vilka kategorier av leverantörer vi köper av.

Så mycket köper Göteborgs Stad

Under 2023 gjorde Göteborgs Stad inköp för 29,2 miljarder kronor. Det visar årets rapport över våra samlade inköp från externa leverantörer. Här hittar du hela rapporten över vår så kallade spend. Med "spend" menas merparten av de utbetalningar som görs till leverantörer i samband med inköp.

Så mycket köper Göteborgs Stad av mindre företag

En majoritet av alla leverantörer till Göteborgs Stad är små och medelstora företag, SME. Små och medelstora företag utgör 92 procent av leverantörerna för stadens samlade inköp. De står för 53 procent av den totala spenden i Göteborgs Stad.

Se fakturor för varor och tjänster

Här kan du ta del av leverantörsfakturor för varor och tjänster som Göteborgs Stad har köpt. Du kan också beställa mer detaljerad information om specifika fakturor.
${loading}