Till sidans huvudinnehåll

Fasadtvätt och klottersanering

Planerar du som fastighetsägare eller företagare att rengöra tak och fasader eller behöver din fastighet klottersaneras? Då finns det regler du måste följa för att inte riskera människors hälsa och undvika skador på djur och natur.

Anmälningsplikt för ytor större än 500 kvadratmeter

Om syftet med rengöringen är att mekaniskt ta bort hårt sittande föroreningar betraktas det som blästring. Det kan till exempel handla om att ta bort rost eller gammal färg eller påverka ytans struktur.

Om ytan som ska behandlas betraktas som blästring och är större än 500 kvadratmeter måste du anmäla detta till miljöförvaltningen.

Anmälan av blästrings- eller målningsverksamhet

Följ försiktighetsåtgärderna

Oavsett om du behöver anmäla ditt arbete eller inte, så krävs samma försiktighetsåtgärder för att skydda människors hälsa och miljön. Som fastighetsägare har du huvudansvaret för att arbetet görs på rätt sätt.

Det kan krävas flera tillstånd för att få utföra ett arbete till exempel för att sätta upp byggnadsställning på gångväg eller cykelväg.

Så skyddar du omgivningen

Utsläpp till vatten

Göteborgs Stad har tagit fram Riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvatten och vattendrag. 30 % av allt dagvatten går idag till Göteborgs avloppsreningsverk, Ryaverket. För att släppa förorenat vatten dit behöver det klara Ryaverkets så kallade varningsvärden  (se tabellerna på sidan 25). Det är vanligt att det krävs rening av tvättvatten från tak- och fasadrengöring innan det släpps ut i naturen eller till Ryaverket.

Om du inte vet om tvättvattnet är tillräckligt rent, kan du samla upp vattnet och lämna det till en godkänd mottagare av farligt avfall.

Om du vill släppa ut tvättvattnet på plats, behöver du kunna visa att tvättvattnet klarar våra riktvärden eller Gryaabs varningsvärden. Detta kan du göra genom att utföra en provtvätt under samma förutsättningar som rengöringsjobbet ska göras och lämna in ett vattenprov till ett laboratorium som gör vattenanalyser. Det är viktigt att laboratoriet är ackrediterat. Då först vet du om jobbet kräver rening.

Utsläpp till mark

För att få släppa ut tvättvatten direkt på en gräsmatta, i buskar eller liknande behöver du vara säker på att föroreningshalten i vattnet inte är för hög. Gör en provtvätt under samma förutsättningar som rengöringsjobbet ska utföras och lämna in ett vattenprov till ett ackrediterat laboratorium som gör vattenanalyser.

Du bör diskutera resultatet med oss på miljöförvaltningen. Om analysen visar att tvättvattnet är tillräckligt rent kan du släppa ut det genom en geotextilduk innan det filtreras ner i marken. Den smutsiga duken är ett avfall och bör bytas under arbetets gång så att den inte tätnar.

Buller och utsläpp till luft

Det är ditt ansvar att skydda omgivningen från störningar på grund av till exempel buller och stoft eller vattenstänk från rengöringen.

Informera i god tid de människor som påverkas av arbetet om när det kommer att utföras och vad det kan innebära. Tänk på att inte störa på kvällar och helger.

Klottersanering

Förorenat saneringsvatten från klottersanering kan innehålla tungmetaller, olja och kemikalier som är giftiga för miljön. Därför ska du inte släppa ut saneringsvattnet direkt i dagvattenbrunnar. Använd filter eller samla upp vattnet.

Skydda dagvattenbrunnarna med geotextil eller samla upp vattnet vid väggen. Använder du sorbenter så tänk på att dessa inte kan användas som filter, utan för att suga upp vätska. Därför måste du anpassa mängden sorbenter till den vattenvolym du använder.

Använd rengöringsmedel som är så skonsamma för miljön som möjligt.

Avfallet kan vara ett farligt avfall

Slam och färgflagor från blästring/rengöring och klottersanering kan vara ett farligt avfall och det måste du ta hand om på rätt sätt. Läs mer i miljöförvaltningens faktablad: Vad är farligt avfall och hur ska det tas omhand?

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om fasadtvätt och klottersanering så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}