Till sidans huvudinnehåll

Regler och avgifter för försäljning av tobak

Om du säljer tobak utan tillstånd så riskerar du fängelsestraff. Sveriges riksdag har beslutat att den som ska få sälja tobak måste vara lämplig. Att vara lämplig betyder bland annat att du måste betala alla dina skatter i tid och att du inte får begå brott.

Reglerna i lagen som du måste följa

Du kan läsa hela lagen på riksdagens hemsida: Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

18-årsgräns

 • Du får inte sälja tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år.
 • Du ska ha skyltar om åldersgränsen som syns tydligt.
 • Skyltarna ska sitta där det finns tobak och där försäljningen sker, alltså vid kassan.
 • Inte heller partihandlare får lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer eller lämnar ut tobak till någon som är under 18 år riskerar böter eller fängelse.

Motverka langning

Du får inte sälja tobaksvaror till någon som du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.

Förbud mot att sälja lösa cigaretter

 • Cigarettpaket måste innehålla minst 20 cigaretter.
 • Du får inte sälja cigaretter i mindre mängd eller en och en, du får alltså inte sälja lösa cigaretter.

Krav om minsta mängd

 • En förpackning med rulltobak måste innehålla minst 30 gram tobak.
 • En förpackning med portionssnus måste innehålla minst 20 portioner.

Marknadsföring av tobaksprodukter är förbjudet

Du får inte ha några affischer eller annan marknadsföring som kan uppfattas som påträngande inne i butiken. Tänk på att en enstaka affisch kan vara tillåtet, men att den samlade bilden av din marknadsföring kan göra att den blir påträngande och därmed otillåten. Det kan exempelvis vara att du har flera kommersiella meddelanden för tobaksprodukter, att de kommersiella meddelandena till sin storlek är påträngande eller att de lyses upp.

Tänk även på att enbart att visa upp tobaksprodukter är en marknadsföringsåtgärd. Du får ha tobaksprodukterna synliga för konsumenten, men att exempelvis ha flera tobaksprodukter av samma varumärke bredvid varandra, utplacerade på flera ställen i din butik eller att förvaringsskåpen (exempelvis snuskyl och tobaksskåp) är upplysta kan vara påträngande och uppsökande marknadsföring.

Om du har kommersiella meddelanden ska de begränsas till relevanta fakta om varan och dess egenskaper. De ska också vara presenterade i en så saklig form som möjligt. Bildmässigt bör kommersiella meddelanden bara avbilda enstaka varor och/eller deras förpackning, på en neutral bakgrund.

Du får inte heller göra reklam för tobak genom rabatt, gåvor, gratisprover, reklamtävlingar eller reklammaterial som exempelvis askkoppar, tändare och paraplyer.

Eventuell marknadsföring ska i möjligaste mån vara placerad så att den inte är synlig utifrån.

När kommunen kontrollerar din verksamhet gör vi alltid bedömningar i det enskilda fallet för att avgöra om marknadsföringen är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak.

Det är den som är innehavare av ett tillstånd för tobaksförsäljning som ansvarar för att marknadsföringen är korrekt utformad.

Märkning på förpackningar

Hälsovarningar

Alla förpackningar till tobaksvaror måste ha hälsovarningar. Reglerna är olika för olika sorters tobaksvaror.

 • På cigarett- och rulltobakspaket måste det finnas en kombinerad hälsovarning, alltså både text och bild.
 • Det är ditt ansvar att kontrollera så att alla förpackningar till tobaksvaror som du säljer eller förvarar i lokalen har korrekt hälsovarning.
 • Du måste också kontrollera annan märkning på tobaksvarorna så att det till exempel inte framgår mängden av nikotin, tjära eller kolmonoxid.
 • Om du säljer tobaksvaror utan korrekt hälsovarning riskerar du böter eller fängelse.

Identitetsmärkning, säkerhetsmärkning

Förpackningar till cigaretter och rulltobak ska ha en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Saknas märkningen får du inte sälja tobaksvaran.

Du ska ha ett program för egenkontroll

Vid försäljning av tobaksvaror krävs det att du har ett egenkontrollprogram som är anpassat till din verksamhet. Enligt lagen så ska du utöva särskild kontroll över din försäljning av tobaksvaror och för den kontrollen ska du ha ett särskilt program, ett egenkontrollprogram. Att du har ett genomarbetat och anpassat egenkontrollprogram är en stor del i vår bedömning av din verksamhet. Om ditt egenkontrollprogram inte uppfyller lagens krav så kan du inte få ett tillstånd för att sälja tobaksvaror.

Anvisning till egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror

Informera din personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Förändringar i din verksamhet

Om det sker förändringar i din verksamhet så måste du anmäla det till oss. Det kan till exempel vara förändringar i ägande eller i styrelsen.

Avgiften för anmälan är 8 800 kr. Du kommer att få en faktura från miljöförvaltningen.

Du kan läsa mer om att anmäla förändringar i din verksamhet här

Avgift för ansökan och tillsyn

När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning. Den utredningen betalar du för, och därför kostar det pengar att ansöka om tillstånd för att sälja tobak.

Avgiften år 2024 är 10 500 kr.

Om du ansöker om ett tillfälligt tillstånd så är ansökningsavgiften 8 800 kr.

Du får en faktura på avgiften från miljöförvaltningen.

Om du får tillstånd att sälja tobak så kommer du sedan varje år att få en faktura från kommunen med avgiften för den tillsyn kommunen gör av din verksamhet.

Tillsynsavgiften är 7 500 kr per år.

Avgifterna höjs automatiskt varje år enligt index. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka även om du inte får något tillstånd.

Vad händer om du bryter mot lagen?

Varning eller återkallelse

Om du inte följer lagen så kan du få en varning. Om du gör något som vi tycker är extra allvarligt, eller om du redan har fått en varning och missköter dig igen så kan vi ta tillbaka ditt tillstånd. Det kallas för att tillståndet återkallas. Om ditt tillstånd återkallas så får du inte längre sälja tobaksvaror.

Böter och fängelse

Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning i tobakslagen kan få ett straff. Ett straff är antingen böter eller fängelse. Om du till exempel säljer tobaksvaror utan tillstånd så gör du dig skyldig till olovlig tobaksförsäljning och kan få böter eller upp till två års fängelse. Om brottet räknas som grovt får du minst sex månaders fängelse och upp till sex års fängelse. 

Kontakta tillståndsenheten

Har du synpunkter eller frågor om reglerna kring försäljning av tobak så kan du kontakta tillståndsenheten.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Serveringstillstånd/ Tillståndsenheten", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}