Till sidans huvudinnehåll

Rökfria serveringsmiljöer


Det är förbjudet att röka på restauranger och andra serveringsställen. Man får röka i särskilda rökrum, men dit får man inte ta med mat eller dryck.

Uteserveringar

Enligt tobakslagen, Lagen om tobak och liknande produkter, är rökning förbjuden på restauranger, serveringsställen och i andra lokaler dit allmänheten har tillträde. Det är inte heller tillåtet att röka på uteserveringar. Det får inte finnas rökrum eller rökrutor på uteserveringar.

Rökrum

Ett rökrum får inte vara större än 25 procent av lokalens yta. I benämningen lokalens yta ingår alla utrymmen som är tillgängliga för gästerna, även olika biytor, spelutrymmen med mera. I ett rökrum får ingen annan verksamhet än rökning ske. Servering av mat och dryck är alltså inte tillåtet. Det får heller inte finnas annan underhållning i rökrummet, exempelvis tv-apparater eller spelmaskiner.

Besökare ska kunna komma in i serveringslokalen utan att passera genom rökrummet, och luften från rökrummet får inte komma ut i lokalen. Idag finns ingen luftrening för återcirkulation av luften som accepteras av miljöförvaltningen.

Kontakta stadsbyggnadskontoret eftersom det kan ställas krav på bygganmälan i samband med inrättande av rökrum.

Mer information om rökrum finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: Folkhälsomyndigheten - rökfria miljöer

Vem har ansvaret?

Det är du som äger serveringen eller som hyr lokalen som ansvarar för att följa lagstiftningen kring tobak. Miljöförvaltningen har ansvar för att kontrollera att verksamhetsansvariga följer tobakslagens regler om rökförbud i offentliga lokaler och på offentliga platser i Göteborg.

Vad händer om man bryter mot lagen?

Om det visar sig att tobakslagen inte följs har miljöförvaltningen rätt att kräva åtgärder. Om det inte hjälper kan du som är ansvarig för verksamheten eller lokalen få betala ett vite. Det kan också leda till att ett serveringstillstånd för alkohol omprövas, eftersom laglydnad är ett krav för att ha ett sådant tillstånd.

Rökförbud på många platser

Det är förbjudet att röka i offentliga miljöer som till exempel skolor, sjukvårdslokaler, butiker och kollektivtrafik. Förbudet gäller även restauranger och kaféer där det serveras mat och dryck, samt på uteserveringar. Även vattenpipor omfattas. Undantag från förbudet är om man har särskilda rökrum där servering av mat och dryck inte är tillåtet.

I rökfria miljöer, både ute och inne, är det numera förbjudet att:

  • Röka tobak
  • Röka örtprodukter
  • Använda elektroniska cigaretter, e-cigaretter
  • Använda njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis smaksatta stenar och vattenpipa
  • Inhalera tobak som förångats eller upphettats på annat sätt, exempelvis via vattenpipa.

Vad händer om någon röker på min uteservering?

Du ska upplysa dina gäster eller besökare om att rökning inte är tillåtet på uteservering och kring entrén.

Skyltningen är viktig och att din personal är uppdaterad och vet vad som gäller.

Miljöförvaltningen är ansvarig för tillsynen av att tobakslagen följs. Om vi gör en inspektion och ser att du som företagare inte informerar tillräckligt om rökförbudet så följer vi upp att du hittar ett sätt att ta ansvar för informationen och att du har en fungerande egenkontroll.

Som verksamhetsutövare ska du se till att:

  • Inte ha askkoppar
  • Ha tydliga skyltar
  • Personalen vet vilka regler som gäller
  • Personalen säger till gäster som röker.

Allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter till miljöförvaltningen om rökförbudet inte fungerar på restauranger, caféer etc.

Lagstöd

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Den ersätter sedan år 2019 Tobakslagen (1993:581) samt Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om rökfria serveringsmiljöer så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}