Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Livsmedel

Alla livsmedelsverksamheter i Göteborg måste vara registrerade. Som livsmedelsföretagare har du också ansvar för att livsmedlen du säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten. Här finns information till dig som har eller planerar att starta ett livsmedelsföretag.

Avgifter för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter, vilket innebär att du som företagare betalar för miljöförvaltningens arbete med kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras. Här hittar du information om de olika avgifterna.

Livsmedelskontroll

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat.

Registrera livsmedelsverksamhet

Innan du tar över eller startar en livsmedelsverksamhet i Göteborg måste du registrera den. Om du byter organisationsnummer eller flyttar verksamheten till ny lokal måste du registrera den igen.

Säker livsmedelshantering - för konsumenternas skull

Du som har ett företag som hanterar livsmedel behöver känna till de regler som finns för att driva livsmedelsverksamhet. Här får du råd och information om vilka krav du ska uppfylla.

Frågor och svar om livsmedelshantering

Här svarar miljöförvaltningen på några vanliga frågor kring livsmedelshantering i Göteborg.

Avregistrera livsmedelsverksamhet

Om din verksamhet har upphört eller bytt ägare behöver du meddela miljöförvaltningen så snart som möjligt. Det gör du enklast genom att använda e-tjänsten på den här sidan.

Rökfria serveringsmiljöer

Det är förbjudet att röka på restauranger och andra serveringsställen. Man får röka i särskilda rökrum, men dit får man inte ta med mat eller dryck.
${loading}