Till sidans huvudinnehåll

Livsmedel

Alla livsmedelsverksamheter i Göteborg måste vara registrerade. Som livsmedelsföretagare har du också ansvar för att livsmedlen du säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten. Här finns information till dig som har eller planerar att starta ett livsmedelsföretag.

Avgifter för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen finansieras inte med skattepengar utan med avgifter. Det innebär att det är du som företagare som betalar för miljöförvaltningens arbete med kontrollen.

Livsmedelskontroll

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat.

Registrera livsmedelsverksamhet

Innan du tar över eller startar en livsmedelsverksamhet i Göteborg måste du registrera den. Om du byter organisationsnummer eller flyttar verksamheten till ny lokal måste du registrera den igen.

UF-företag som hanterar livsmedel

Många elever på gymnasiet startar ett så kallat UF-företag som en del av undervisningen. Om ert UF-företag hanterar livsmedel så gäller i princip samma regler för er som för andra företag i livsmedelsbranschen.

Säker livsmedelshantering - för konsumenternas skull

Du som har ett företag som hanterar livsmedel behöver känna till de regler som finns för att driva livsmedelsverksamhet. Här får du råd och information om vilka krav du ska uppfylla.

Frågor och svar om livsmedelshantering

Här svarar miljöförvaltningen på några vanliga frågor kring livsmedelshantering i Göteborg.

Återanvändbara matlådor och muggar

Från 1 januari 2024 ska du som serverar mat och dryck i engångsmatlåda eller engångsmugg erbjuda kunden möjlighet att få maten och drycken i en återanvändbar matlåda och mugg. Produkterna ska ingå i ett rotationssystem, och du ska informera dina kunder.

Produkter avsedda för kontakt med livsmedel

Om du har en verksamhet som tillverkar, förädlar eller distribuerar produkter avsedda för kontakt med livsmedel ska du registrera den hos miljöförvaltningen.

Avregistrera livsmedelsverksamhet

Om din verksamhet har upphört eller bytt ägare behöver du meddela miljöförvaltningen så snart som möjligt. Det gör du enklast genom att använda e-tjänsten på den här sidan.

Rökfria serveringsmiljöer

Det är förbjudet att röka på restauranger och andra serveringsställen. Man får röka i särskilda rökrum, men dit får man inte ta med mat eller dryck.
${loading}