Till sidans huvudinnehåll

Produkter avsedda för kontakt med livsmedel


Om du har en verksamhet som tillverkar, förädlar eller distribuerar produkter avsedda för kontakt med livsmedel ska du registrera den hos miljöförvaltningen.

Material i kontakt med livsmedel förkortas ibland FCM (Food Contact Materials). Kontaktmaterial är allt från förpackningsmaterial och plasthandskar till köksredskap, köksmaskiner, processutrustning samt andra produkter och material som är avsedda att komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel.

Behöver du registrera din verksamhet?

Du som har ett företag som tillverkar, importerar eller säljer kontaktmaterial/produkter, omfattas av miljöförvaltningens kontroll. Därför måste du registrera din verksamhet hos miljöförvaltningen.

Dessa behöver inte registrera

Följande verksamheter är undantagna från registreringsplikten:

  • Verksamheter som under ett räkenskapsår beräknas ha en omsättning avseende FCM som understiger 80.000 kronor.
  • Verksamheter som beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
  • Restauranger och andra som hanterar FCM.

Lagstiftningen om kontaktmaterial riktar sig alltså till de företag som tillverkar eller släpper ut dessa material/produkter på marknaden, och inte till livsmedelsföretagare som använder kontaktmaterialen. Du som till exempel har en restaurang eller annan verksamhet där ni använder köksmaskiner etc, behöver inte göra någon särskild registrering för kontaktmaterial. Hur ni hanterar dem tas om hand i den vanliga kontrollen som miljöförvaltningen gör hos er.

Avgift för registrering

Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för att handlägga din anmälan. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Aktuell timavgift hittar du på sidan Avgifter för livsmedelskontroll

Så här registrerar du

  1. Fyll i blanketten Registrering av tillverkning, förädling eller distribution av produkter avsedda för kontakt med livsmedel
  2. Skicka blanketten till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om registreringen så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}