Till sidans huvudinnehåll

Tömning av oljeavskiljare


Olja och lösningsmedel får inte släppas ut i avloppsvattnet. Därför kan du som har en bilverkstad, biltvätt, parkeringshus, bensinstation eller liknande behöva en oljeavskiljare. Här kan även du som är godkänd tömningsentreprenör registrera tömning, kontroll och besiktning av oljeavskiljare.

Till dig som behöver eller använder en oljeavskiljare:

Olja och lösningsmedel klassas som farligt avfall får inte släppas ut i avloppsvattnet. Olja i avloppsvattnet försämrar dessutom reningsprocessen i reningsverken. I värsta fall hamnar oljan i våra vattendrag. Därför behöver verksamheter där det finns risk att olja eller oljeförorenat vatten kan komma ut i avloppet eller dagvattennätet oljeavskiljare.

Du ska installera oljeavskiljare om du exempelvis har en bilverkstad, biltvätt, parkeringshus eller bensinstation. I Miljöförvaltningens infoblad När krävs oljeavskiljare och på Gryaabs webbplats , under "riktlinjer för oljeavskiljare", kan du ta reda på om din verksamhet behöver oljeavskiljare.

Då tömmer du din oljeavskiljare

Oljan och slam som avskiljs samlas i en tank som ska tömmas vid behov. Generellt rekommenderas toppsugning när oljeskiktet är 5 cm tjockt, och slamsugning när slamskiktet är 15 cm tjockt, om inget annat anges av tillverkaren.

Kontroll och besiktning

Varje år ska din oljeavskiljare genomgå en 1-årskontroll som ska göras av personal med godkänd utbildning. Vart femte år ska du också låta göra en 5-årsbesiktning. Du kan beställa både 1-årskontrollen och 5-årsbesiktningen av något av dessa företag:

 • BR Solutions AB
 • Cleanpipe Sverige AB
 • Constant Clean AB
 • GJ & son AB
 • Hällesåker slamsugning
 • LBC Borås AB
 • Swoosh syd AB
 • Prezero Recycling AB
 • Ragn-Sells
 • Serwent Recover Industries AB
 • Renova Miljö
 • Seka Miljöteknik AB
 • Stena Recycling AB
 • TK Entreprenad
 • Uddevalla Cisternservice AB

Oljeavskiljare ska kontrolleras minst en gång var sjätte månad. Det betyder att minst en kontroll ska göras mellan 1-årskontrollerna. Denna 6-månaderskontroll kan du eller någon av dina anställda göra under förutsättning att den som gör den ska ha god kunskap om hur kontrollen ska göras.

Eftersom 1-årskontroll och 6-månaderskontroll innehåller samma moment kallas 1-årskontrollen också för 6-månaderskontroll av entreprenörerna ovan.

Du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare ansvarar för att oljeavskiljaren töms och kontrolleras regelbundet och inte släpper ut olja.

Rapportera till Kretslopp och vatten

1-årskontrollerna — de som görs av personal med godkänd utbildning — och 5-årsbesiktningarna, liksom tömningar som gjorts i samband med dessa, ska årligen rapporteras till Kretslopp och vatten. Det enklaste är att låta entreprenören som tömt, kontrollerat eller besiktigat din oljeavskiljare rapportera det åt dig. Kom i så fall överens om detta med din entreprenör. Vill du själv rapportera så skickar du en kopia på kontrollprotokoll, besiktningsprotokoll och transportdokument för tömning till Kretslopp och vattens kundservice.

Du ska också rapportera borttransporterat slam- och oljehaltigt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Till dig som kontrollerar och tömmer oljeavskiljare

Du som är entreprenör och kontrollerar eller tömmer oljeavskiljare rapporterar direkt till vårt register via vårt webbformulär när jobbet är klart. För registrering krävs ordernummer och kundnummer för varje oljeavskiljare. Registret förenklar kontrollen av oljeavskiljare för dig som är verksamhetsutövare eller entreprenör och för Göteborgs Stad som tillsynsmyndighet.

Nu måste den som kontrollerar och besiktigar oljeavskiljare ha godkänd utbildning

Från och med år 2022 ska all personal som gör 1-årskontroller och 5-årsbesiktningar av oljeavskiljare i Göteborg personligen ha gått branschorganisationens STOR:s kurs, eller likvärdig utbildning, med godkänt resultat. 

Skicka intyg för personal som genomgått godkänd utbildning till kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se

Företag ackrediterade av Swedac behöver inte redovisa intyg för godkänd utbildning.

Har du frågor kan du kontakta Johanna Montell: johanna.montell@kretsloppochvatten.goteborg.se; 031-368 27 76

Registrera din åtgärd här

Fram till och med 30 augusti kan du som är godkänd entreprenör registrera tömningar, ettårskontroller och femårsbesiktningar av oljeavskiljare här:

Registrera tömning, kontroll eller besiktning

Från och med 31 augusti kommer sedan inrapporteringssidan att vara stängd. Tills dess att vi ersatt den med vårt nya system ska du istället mejla dina underlag för kontroll, besiktning och tömning direkt till Johanna Montell.

Är det något du undrar över kan du också mejla Johanna eller ringa henne på 031-368 27 76.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}