Till sidans huvudinnehåll

Sortera avfall

Här får du information om hur du sorterar ditt företags eller din verksamhets avfall, vart du vänder dig med avfallet och varför du bör sortera.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för människor och miljö. Du ska alltid sortera ut och förvara det farliga avfallet för sig. Det finns särskilda regler för hur ditt företag ska sortera, dokumentera och transportera farligt avfall.

Elavfall

Elavfall är kasserade elektriska och elektroniska produkter, eller enkelt utryckt: produkter som ska slängas som behöver sladd eller batteri för att fungera. Elavfall ska du sortera ut och hålla avskilt från annat avfall. Elavfall innehåller farliga komponenter och räknas därför som farligt avfall. Mindre företag får lämna elavfall på återvinningscentralerna.

Förpackningar

Producenten är skyldig att ta tillbaka förpackningar. Du som avfallslämnare – det gäller såväl företag som offentliga verksamheter – måste sortera ut detta avfall.

Kontorspapper

På ett kontor används det mycket kontorspapper. Genom att lämna använt kontorspapper till återvinning kan det bli nytt papper av det. Som verksamhet väljer du själv vilken entreprenör som du vill ska hämta och ta hand om ditt kontorspapper. Verksamheter får inte lämna kontorspapper i behållaren för returpapper på återvinningsstationerna.

Byggmaterial, inventarier och möbler

Användbart byggmaterial, funktionella inventarier och möbler kan användas igen. Sälj det på egen hand eller lämna det till Återbruket, så säljer de varan i sin butik.

Metallavfall

Vid materialåtervinning kan avfall förvandlas till en helt ny råvara. Ett bra exempel är järn- och metallskrot, som du därför ska sortera ut. Elektroniska produkter kan också vara tillverkade av metall, men eftersom de kan innehålla farliga delar, får du inte blanda dem med annan metall.

Gips

När gips förbränns bildas svaveldioxid som påverkar miljön negativt. Därför ska du sortera ut gipset för sig.

Brännbart avfall

Brännbart avfall blir till el och värme. Därför är det viktigt att du sorterar ut det brännbara avfallet från det obrännbara. På så sätt får vi en bättre hushållning med våra resurser, och avfallet blir renare och lättare att förbränna.

Obrännbart avfall

Efter att du sorterat ditt avfall kan det bli kvar en del icke brännbart som idag inte kan återvinnas. Den största delen av detta hamnar på deponi (soptippen). Du kan lämna små mängder avfall som inte går att återvinna  på återvinningscentraler och större mängder på privata anläggningar.
${loading}