Till sidans huvudinnehåll

Elavfall


Elavfall är kasserade elektriska och elektroniska produkter, eller enkelt utryckt: produkter som ska slängas som behöver sladd eller batteri för att fungera. Elavfall ska du sortera ut och hålla avskilt från annat avfall. Elavfall innehåller farliga komponenter och räknas därför som farligt avfall. Mindre företag får lämna elavfall på återvinningscentralerna.

Driver du ett företag eller är ansvarig för ett företags hantering av avfall kan du läsa mer om vad som gäller för ditt företag på vår sida Farligt avfall för företag.

Exempel på elavfall

Exempel på elavfall är kasserade datorer, elektroniska kassaapparater, mobiltelefoner, kylar, spisar, ugnar, maskiner, verktyg, armaturer, lysrör, lågenergilampor, glödlampor, nödutgångsskyltar, brandvarnare och rökdetektorer. Elavfall räknas som farligt avfall.

Förbehandling av elavfall

Allt elavfall ska genomgå förbehandling hos certifierad förbehandlare före fragmentering (skrotning), förbränning eller deponering. Vid förbehandlingen avlägsnas alla farliga komponenter. Exempel på farliga komponenter är sådana som innehåller ämnen som

  • PCB
  • Kvicksilver
  • Bromerade flamskyddsmedel
  • Radioaktiva isotoper
  • Freoner

En del elektriska och elektroniska produkter går under producentansvaret och dessa kan du lämna in utan kostnad via producenternas insamlingssystem. Du hittar mer information om producentansvar för elavfall på El-kretsens webbplats.

Elavfall som inte omfattas av producentansvaret ska du lämna till återvinningsföretag eller certifierad förbehandlare. Kontrollera att den transportör du väljer har tillstånd från länsstyrelsen att köra elavfall. Små mängder elavfall får du köra själv, efter att ha gjort en anmälan till länsstyrelsen.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}