Till sidans huvudinnehåll

Anmäl sanering av PCB

Senast tre veckor innan ni ska börja sanera byggnaden från PCB ska ni skicka in anmälan till miljöförvaltningen. Senast en månad efter att arbetet är slutfört ska ni lämna en slutredovisning.

Information och regler

Hus som är byggda eller renoverade under perioden 1956 - 1973 kan innehålla polyklorerade bifenyler (PCB). Om ditt hus innehåller höga halter PCB måste du göra en sanering. Även om du tidigare har sanerat byggnaden från PCB kan du behöva göra en ny inventering och eventuellt sanera igen.

Läs mer om när du måste sanera och vilka tidsgränser som gäller för olika byggnader på sidan Information om PCB i byggnader

Senast tre veckor innan du ska börja sanera byggnaden från PCB ska du skicka in din anmälan till miljöförvaltningen.

Så här gör du

Använd denna blankett för att anmäla

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

Observera att du ska använda en blankett per byggnad och att det är viktigt att du skickar med situationsplan samt en ritning som visar vilka fogar som ska saneras.

Använd denna blankett för att slutredovisa

Efter saneringen lämnar du in en slutredovisning till miljöförvaltningen. Slutredovisningen ska vara underskriven av fastighetsägaren. Skicka in slutredovisningen senast en månad efter att arbetena är slutförda.

Slutredovisning av sanering av PCB i byggnad

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om sanering av PCB så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}