Till sidans huvudinnehåll

PCB

PCB är miljö- och hälsoskadligt och är förbjudet att använda sedan länge. Trots det läcker PCB fortfarande ut till luft och mark från bland annat äldre fogmassor i byggnader. För att förhindra att PCB läcker är det viktigt att du som fastighetsägare fortsätter att ha koll på, inventera och sanera dina byggnader från PCB.

Om PCB i fastigheter

I Göteborg var många fastighetsägare tidigt ute och inventerade sina byggnader i början av 2000-talet. Tyvärr är det risk för att det finns kvar PCB-fogar som inte upptäcktes i de inventeringar som gjordes då. Det är viktigt att du som fastighetsägare fortsätter att inventera och sanera dina byggnader från PCB.

Anmäl sanering av PCB

Senast tre veckor innan ni ska börja sanera byggnaden från PCB ska ni skicka in anmälan till miljöförvaltningen. Senast en månad efter att arbetet är slutfört ska ni lämna en slutredovisning.
${loading}