Till sidans huvudinnehåll

Områden för framtida etablering

Göteborg Stad erbjuder möjlighet att etablera ditt företag eller din verksamhet. Vi arbetar nu med att stärka och utveckla framtidens lägen. Vi vill skapa förutsättningar för tillväxt och jobb inom olika branscher, genom att erbjuda en variation av företagsmiljöer inom industri-, kunskaps- och besöksstaden Göteborg.

Inriktningen

Översiktsplanen tillsammans med utbyggnadsplaneringen anger var och hur staden avser att växa. Nyetableringar och utbyggnadsplanering för verksamheter sker enligt principen ”rätt verksamhet på rätt plats”. Göteborg ska förtätas och växa med blandat innehåll som bidrar till korta avstånd och nya innovationer inom regionens tillväxtbranscher.

Handelns omställning och stort behov av logistikmark

Handeln har genomgått en stor omställning från köp i fysisk butik till att en allt större del köps via e-handel. De förändrade konsumtionsmönstren ger nya förutsättningar och det är stor efterfrågan på mark för att etablera logistikanläggningar. Planering och utveckling för större industriytor pågår främst på Hisingen. Även mindre och centrala hubbar för citylogistik efterfrågas och möjlighet till förtätning utreds. Nya handelsytor planeras med förutsättningar för hållbart resande.

Hamnens betydelse

Göteborg har en stark position som internationell logistiknod. Inriktningen är att fortsätta stärka Göteborgs hamn som central hub och att prioritera hamnanknuten verksamhet i anslutning till hamnen.

Mindre industrier behöver nya ytor

Det finns ett stort behov av nya platser för mindre industrier och liknande verksamheter. Det är viktigt att lägga arbetsplatser med många anställda centralt eller där det finns bra kollektivtrafik. På så sätt minskar beroendet av bil för resor till arbetet. De verksamheter som kräver stora ytor men har få anställda, kan placeras i utkanterna av staden. När verksamheter i de centrala delarna av staden utökas, måste näringslivet expandera genom att mer intensivt utnyttja de ytor som är lediga.

Hög tillgänglighet till kunskapsintensiva företag

Översiktsplanen visar att de kunskaps- och personalintensiva tjänsteföretagen bör finnas i stadens centrala delar och i de strategiska knutpunkterna (City, Backaplan, Frölunda torg, Gamlestaden och Angereds centrum). För att Göteborg och regionen ska fortsätta sin positiva ekonomiska utveckling måste det vara enkelt att ta sig till dessa tjänsteföretag.

För information om pågående plan- och byggprojekt:

Aktuella plan- och byggprojekt i Göteborg

Information om ledig mark för etablering

Vill du ha information om mark som är klar för etablering? Då kan du kontakta exploateringsförvaltningen, som erbjuder näringslivet mark genom försäljning, tomträtt eller arrende. Du kan också vända dig till Business Region Göteborg som kan hjälpa dig med frågor rörande mark och lokaler hos andra fastighetsägare.

I rapporten "Planera för verksamheter" kan du få vägledning när du ska etablera din verksamhet i Göteborg. Du hittar rapporten nedan.

Lista över olika dokument

Kontakta exploateringsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring områden för framtida etablering så kan du kontakta exploateringsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}