Till sidans huvudinnehåll
Byggarbetsplats med lerig mark och röda byggmaskiner i bakgrunden.

Tomter för verksamheter

Kommunen utvecklar mark för etablering av verksamheter inom olika områden och för olika användning. Vill du flytta till eller starta verksamhet i Göteborg kan du själv söka efter ledig mark.

Hitta mark i regionen

Business Region Göteborg (BRG) hjälper dig som vill etablera eller utöka ditt företag i Göteborgsregionen. Letar du efter rätt plats för ditt företag kan du använda dig av vår geografiska informationsdatabas, som har både ett investera- och ett planeraperspektiv.

Intresseanmälan för att köpa tomt för verksamhet

Här kan du anmäla ditt intresse för att köpa tomt för verksamhet i Göteborg direkt på webben. Om du behöver hjälp att hitta rätt lösning för ditt företag kan du vända dig till Göteborgs Stads exploateringsförvaltning.

Uthyrning av kommunal mark

Du kan få arrendera (hyra) kommunens mark genom olika slags arrenden. Göteborgs Stad arrenderar ut mark för olika användningsområden. För dig som företagare kan det handla om parkeringsplatser, reklamskyltar, båtplatser eller mark för byggnader för företagsverksamhet.

Områden för framtida etablering

Göteborg Stad erbjuder möjlighet att etablera ditt företag eller din verksamhet. Vi arbetar nu med att stärka och utveckla framtidens lägen. Vi vill skapa förutsättningar för tillväxt och jobb inom olika branscher, genom att erbjuda en variation av företagsmiljöer inom industri-, kunskaps- och besöksstaden Göteborg.

I fokus

Illustration av kvarter i rött tegel.
Bygga, bo och leva hållbart

Friköp av tomträtt

Läs mer om hur du gör om du är intresserad av att friköpa en tomt.

${loading}