Till sidans huvudinnehåll

Riktlinjer för exploateringsavtal

Exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre. Det upprättas när marken som ska bebyggas ägs av byggherren.

Det innebär ett exploateringsavtal

Avtalet preciserar intentionerna med detaljplanen och reglerar vilka åtagande både kommunen och byggherren har. Det är också ett sätt att säkerställa att kommunen får ersättning för sina kostnader i samband med exploateringen.

I plan- och bygglagen 6 kap 39 § anges följande om exploateringsavtal:

"Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av att ingå exploateringsavtal."

Riktlinjer för exploateringsavtal

Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad har den 15 oktober 2020 fastställt riktlinjer för exploateringsavtal. Riktlinjerna finns i sin helhet i pdf-dokumenten:

Göteborgs Stads riktlinjer för exploateringsavtal

Antagande av riktlinjer för exploateringsavtal (KF-beslut 2020-10-15))

Bilaga 1 till Riktlinjer för exploateringsavtal

Bilaga 2 till Riktlinjer för exploateringsavtal

Fastighetsnämndens protokoll 21 november 2022

Exploateringsnämndens protokoll 22 maj 2023

Kontakta exploateringsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta exploateringsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}