Till sidans huvudinnehåll

Ansök om föreningsbidrag i socialförvaltningen Sydväst


Här ansöker du om och redovisar lokalt föreningsbidrag i socialförvaltningen Sydväst.

Ansökningstider

  Ansökan för höstens aktiviteter stänger 1 december. Ansökan för vårens aktiviteter öppnar 1 januari. Ansök i god tid innan aktiviteten genomförs. Bidrag betalas inte ut retroaktivt.

  Ta gärna kontakt med handläggaren innan ansökan. Kontaktuppgifter hittar du nederst på sidan.

Dessa bidrag går att söka löpande under året

 • Lokalt utvecklingsbidrag Sydväst – enstaka aktivitet: Gäller för aktivitet med tydligt start- och slutdatum. Ansök senast 1 december.
 • Lokalt utvecklingsbidrag Sydväst – längre period: Gäller för verksamhet som pågår under längre tidsperiod eller omfattar år. Ansök senast 1 mars.

Detta kan du söka bidrag för

 • Socialt arbete och trygghetsarbete i området.
 • Öppen kostnadsfri verksamhet. 
 • Lovverksamhet som är öppen, kostnadsfri och tillgänglig för alla. 
 • Öka möjligheterna för områdets boende att kostnadsfritt ta del av kultur.
 • Intern föreningsutveckling med demokrati, rättighets-, och hållbarhetsfrågor, samt inkludering.
 • Rekrytering av nya grupper till föreningens verksamhet.

Vi prioriterar aktiviteter

 • Som bidrar till mål i aktuell budget. Dessa bestäms av nämnden.
 • Som underlättar deltagandet för grupper som är underrepresenterade i föreningen.
 • Som ökar barn och ungdomars aktivitet och hälsa. Vuxna och seniorer prioriteras också om detta gynnar barn och ungdomar.
 • Aktiviteter som är ett samarbete mellan flera lokala aktörer.

Detta kan du inte söka bidrag för

 • Lönekostnader till anställd personal. Arvodering för tillfälliga ledarinsatser kan få bidrag.
 • Fasta lokalkostnader. Hyror för kortare arrangemang kan få bidrag.
 • Att bygga nya eller reparera gamla lokaler, eller in- och utvändig renovering.
 • Löpande verksamhet.
 • Ekonomiska föreningar kan inte få bidrag.

Information och regler

Detta krävs för att få bidrag

Så mycket bidrag kan du få

Vi ger bidrag för de faktiska kostnaderna för att genomföra aktiviteter. Oftast är aktiviteterna riktade till ungdomar under skollov, helger och på eftermiddagar efter skoltid. Det är vanligt att föreningarna får mellan 10 000 – 50 000 kr. Det går att söka mindre, men också mer, om aktiviteten är genomtänkt och välplanerad.

Ansök och redovisa lokalt föreningsbidrag

Bidrag som din förening söker genom den nya e-tjänsten ska också redovisas i den.

Logga in i e-tjänsten för bokning och bidrag

Information om hur den nya e-tjänsten fungerar

Redovisa bidrag som inte sökts genom den nya e-tjänsten

De bidrag som föreningen sökt via denna sida tidigare ska också redovisas här:

Redovisa lokalt föreningsbidrag från socialförvaltningen Sydväst

 • Statistik för aktiviteten: antal tillfällen och antal deltagare.
 • Kunna redovisa kvitton för de utgifter din förening haft.

Riktlinjer och anvisningar

Anvisningar för föreningsbidrag socialnämnden Sydväst

Kontakta Föreningsstöd Sydväst

Har du synpunkter eller frågor om ditt lokala föreningsbidrag så kan du kontakta Föreningsstöd i Sydväst

Niklas Andersson

Telefon
031-366 21 19
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Tina Rydnell

Telefon
031-366 41 70
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 16
421 21 Västra Frölunda

Relaterad information

Göteborgs Stads riktlinjer för föreningsbidrag

Alla föreningar och organisationer som söker bidrag från Göteborgs Stad måste uppfylla kommunens riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället. Här är en sammanfattning av den.

Göteborgs Stads samverkan med civilsamhällets organisationer

Här hittar du information om Göteborgs Stads samverkan med civilsamhällets organisationer, principerna för överenskommelsen, olika finansieringsformer, IOP och vilka paraplyorganisationer som finns.

${loading}