Till sidans huvudinnehåll

Finansieringsformer för föreningar och organisationer

Här hittar du information om de fyra vanligaste finansieringsformerna som Göteborgs Stad vanligtvis arbetar med när det kommer till samverkan med civila samhällets organisationer; bidragsgivning, upphandling, idéburet offentligt partnerskap, subventionerade lokaler.

Finansieringsformer för föreningar och organisationer

Göteborgs Stad arbetar vanligen med fyra former av finansiering av verksamhet inom det civila samhällets organisationer; bidragsgivning, upphandling, idéburet offentligt partnerskap, subventionerade lokaler.

Föreningsbidrag

Beslutas av sju nämnder/förvaltningar i Göteborgs Stad. På sidan för kulturstöd och bidrag till föreningar hittar du mer information om hur du ansöker.

Du kan också ansöka om bidrag från Levande historia som arbetar för att informera om både historiska och aktuella händelser för att förebygga intolerans och drar lärdom av historien, som kopplas till dagsaktuella frågor i Göteborg.

Upphandling

Genomförs av många nämnder/förvaltningar och kan ibland vara en lämplig finansieringsform för organisationer i det civila samhället. Beroende på vilken typ av organisation ni är och vilken vara eller tjänst som ni vill erbjuda finns det olika typer av upphandlingsformer som kan passa.

Kort information om olika upphandlingsformer:

Direktupphandling – litet och enkelt

För er som vill sälja en mindre vara eller tjänst till stadens verksamheter kan direktupphandlingar vara ett alternativ. Direktupphandlingar görs direkt av de verksamheterna i staden som behöver en vara eller en tjänst som inte finns på ramavtal, och understiger 615 312 kr.

Reserverade upphandlingar

Reserverade upphandlingar är till för att organisationer och företag som tar en viss sorts samhällsansvar ska kunna ges positivt särbehandling. Reserverade upphandlingar annonseras som vanliga upphandlingar och ni svarar på dem med ett anbud. Mer information om reserverade upphandlingar, var de finns och hur ni svarar på dem finns på Inköp och upphandlingsförvaltningens sida socialt ansvarsfull upphandling. 

Upphandlingar och ramavtalsupphandlingar

Upphandlingar och ramavtalsupphandlingar reglerar ofta större köp och genomförs av en mer central funktion. Mer information om upphandlingar i Göteborgs Stad hittar ni på Inköp och upphandlingsförvaltningens webbplats.

Hyresmodell för kultur och föreningslivet

Göteborgs Stads hyresmodell innebär att kultur- och föreningslokaler som ägs av kommunala fastighetsägare och som hyrs på hyresavtal (långtid) ska hyras ut med en subventionerad hyra. Modellen ska göra det enklare för kultur- och föreningslivet att få tillgång till en lokal och till en kostnad som inte ändras över tid. Syftet är också att skapa likvärdighet i Göteborgs Stads uthyrning av lokaler. Göteborgs stads hyresmodell för kultur och föreningsliv.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

En samverkansmodell mellan en eller flera idéburna och offentliga aktörer där alla parter ser det som nödvändigt att samverka för att nå målen. IOP i Göteborgs Stad.


Kontakta Samverkan med civilsamhället

Har du synpunkter eller frågor?

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Förenings- och organisationsstöd inom det sociala området", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

${loading}