Till sidans huvudinnehåll
Närbild på en whiteboard med gula, gröna och blåa postilappar. En hand pekar på en av lapparna

Göteborgs Stads samverkan med civilsamhällets organisationer

Det ideella engagemanget i stadens förenings- och civilsamhälle har stor betydelse för stadens utveckling, för hälsa och social gemenskap. Här hittar du information om Göteborgs Stads samverkan med civilsamhällets organisationer, principerna för överenskommelsen, olika finansieringsformer, IOP och vilka paraplyorganisationer som finns.

Överenskommelse mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer

Här hittar du information om Göteborgs Stads överenskommelse om samverkan med civilsamhällets organisationer. Det är information som kan vara användbar när din förening eller du som tjänsteperson påbörjar en ny eller vidareutvecklar en redan pågående samverkan.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är en modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är lämplig form. IOP bör främst användas om Göteborgs Stad och de organisationer som är intresserade av samarbete, har kommit till slutsatsen att ingen av dem självständigt löser den utmaning det handlar om. Då kan ett IOP vara en bra form.

Finansieringsformer för föreningar och organisationer

Här hittar du information om de fyra vanligaste finansieringsformerna som Göteborgs Stad vanligtvis arbetar med när det kommer till samverkan med civila samhällets organisationer; bidragsgivning, upphandling, idéburet offentligt partnerskap, subventionerade lokaler.

Relaterad information

Göteborgs Stads råd för samverkan

Samverkan mellan föreningar, intresseorganisationer och kommun är viktigt för Göteborgs Stad. Genom de olika råden kopplade till kommunstyrelsen, samverkar förtroendevalda med representanter från civilsamhället.

${loading}