Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Anmälan/Ansökan för bad-, disk- och tvättvattenavlopp

Om du vill inrätta en anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten räcker det oftast att du gör en anmälan till miljöförvaltningen, men i vissa områden behöver du tillstånd.

Räcker anmälan eller behövs ansökan?

Om du behöver ansöka om tillstånd eller om det räcker med en anmälan, beror på var fastigheten ligger. I vissa områden behövs tillstånd. Oavsett vilket så görs det på samma blankett.

I dessa två kartor ser du vilka områden som kräver tillstånd  för att inrätta en avloppsanläggning. Kolla både i den första, som utgår ifrån Göteborgs kommuns lokala föreskrifter, och den andra, som utgår ifrån reglerna för vattenskyddsområdet GÄVSO:

Karta över områden där tillstånd krävs för att anlägga bad- disk- och tvättvattenavlopp

GÄVSO: Karta och föreskrifter 

Du kan också kontakta miljöförvaltningen för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Fyll i och skicka in blanketten

När du bestämt dig för vilken avloppsanläggning du vill ha så skickar du in en ansökan/anmälan. Du ska även skicka in situationsplan och andra nödvändiga handlingar som anges på anmälnings/ansökningsblanketten.

Blankett: Anmälan/Ansökan om bad-, disk- och tvättvattenavlopp

Du kan läsa mer hur miljöförvaltningen handlägger anmälan/ansökan på sidan Ansök om tillstånd för eget avlopp

Reglerna kring avlopp finns beskrivna i Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Göteborgs kommun 

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om bad-, disk- och tvättvattenavlopp så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}