Till sidans huvudinnehåll

Anmälan/Ansökan för bad-, disk- och tvättvattenavlopp


Om du vill inrätta en anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten räcker det oftast att du gör en anmälan till miljöförvaltningen, men i vissa områden behöver du tillstånd.

Anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten

I den inre skyddszonen för det nya vattenskyddsområdet GÄVSO krävs också tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning. Du kan se om just din fastighet ligger inom vattenskyddsområdet för GÄVSO här: Karta och föreskrifter

Fyll i och skicka in blanketten

När du bestämt dig för vilken avloppsanläggning du vill ha så skickar du in en ansökan/anmälan. Du ska även skicka in situationsplan och andra nödvändiga handlingar som anges på anmälnings/ansökningsblanketten.

Blankett: Anmälan/Ansökan om bad-, disk- och tvättvattenavlopp

Du kan läsa mer hur miljöförvaltningen handlägger anmälan/ansökan på sidan Ansök om tillstånd för eget avlopp

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om bad-, disk- och tvättvattenavlopp så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}