Till sidans huvudinnehåll

Balkong


Bygglov krävs om balkongen ändrar byggnadens utseende.

När du ska bygga balkong

 1. 1

  Ta reda på om du behöver bygglov

  Om balkongen ändrar byggnadens utseende, krävs bygglov. Balkongen kan antingen klassas som tillbyggnad eller fasadändring, beroende på hur högt de sitter och hur djupa de är.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

 2. 2

  Det här behöver du i din ansökan

  Handlingar som du behöver skicka in när du söker bygglov för balkong på flerbostadshus

  Exempelritning med checklista - balkong i flerbostadshus

  När du vill ha bygglov och startbesked för att bygga balkong på flerbostadshus behöver du skicka in handlingarna nedan.

  • Fasadritning i skala 1:100 Fasadritningen ska visa den nya balkongen mot husets fasad. Hela fasaden ska redovisas.

  • Planritning i skala 1:100 En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa det befintliga huset och den nya balkongen. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

  • Sektionsritning Skicka in en sektionsritning där du redovisar färdig golvhöjd på balkongen i förhållande till golvnivån i bostaden. Ritningen kan förslagsvis vara i skala 1:20 eller 1:50.

  • Kartutdrag eller enkel nybyggnadskarta i skala 1:400 Kartutdrag ska skickas in om balkongerna placeras långt från gräns, inte påverkar underliggande mark eller bedöms som tillbyggnader. Kartutdraget ska innehålla balkongerna inritade, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Du ritar sedan själv in var balkongen ska placeras. Kartutdrag beställs via vår e-tjänst. Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400 ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med tillbyggnaden inritad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Här beställer du enkel nybyggnadskarta . Du ritar sedan själv in tillbyggnaden och måttsätter den. Rita också in minst två vinkelräta mått från tillbyggnadens hörn till tomtgräns.

  • Detaljritningar Detaljritningar visar viktig information om balkongens utformning, konstruktion och infästning. Rita dem i lämplig skala, förslagsvis 1:20. Ritningarna ska innehålla sektionsritning av balkong och fasad, vyritning av balkongfront, relevanta mått, beskrivning av viktiga detaljer, beskrivning av konstruktion, beskrivning av infästning i fasad och material- och kulörbeskrivning.

  • Ritningar nuvarande utseende Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten. Du kan beställa bygglovhandlingar via bygglovarkivet.

  • Kontrollansvarig (KA) Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierad KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via blankett). Tänk på att du måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende.

  Handlingar att skicka in för startbesked

  • Förslag till kontrollplan Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer byggnadsarbete (så kallad byggherre) ska med stöd av den kontrollansvarige, ta fram ett förslag till kontrollplan.

  • Konstruktionsritningar Konstruktionsritningar som visar vilka tekniska lösningar som används och ange viktiga byggnadsdetaljer som påverkar konstruktionen som till exempel balkongplatta och räcke.

  Mer information

  Godkännande från bostadsrättsföreningen

  Du som bor i bostadsrätt behöver ett godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse före du utnyttjar ditt beslut om bygglov.

  Fler handlingar kan behövas

  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov eller startbesked. Vi kontaktar dig när vi fått din ansökan om fler handlingar behövs.

 3. 3

  Ansök om bygglov

  Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst

  Väljer du att ansöka på ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

Relaterade åtgärder

Inglasning av balkong

Inglasning av balkong kräver bygglov både för en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus.

${loading}