Till sidans huvudinnehåll

Så fungerar matavfallsinsamlingen i Göteborg


Det är sedan 1 januari 2024 obligatoriskt för alla hushåll och verksamheter inom EU att sortera ut matavfallet och lämna det till matavfallsinsamling. De flesta hushåll och verksamhet kan redan i dag sortera sitt matavfall och ska därför enligt lagen göra det.

Krav på att sortera ut matavfallet införs successivt i Göteborg – Inga konsekvenser för de som inte kan

1 februari 2024

Nu ska alla EU-länder se till att matavfall från hushåll och verksamheter sorteras ut. De göteborgare som bor i villa och som i dag inte har ett kärl för att sortera ut sitt matavfall kommer att få det succesivt under de kommande åren. Villakunder kommer att få information om detta i god tid och behöver i nuläget inte göra något.

För fastighetsägare gäller det att så snart som möjligt skapa förutsättningar för matavfallsinsamling. De göteborgare som i dag kan sortera ut sitt matavfall ska göra det.

Göteborgs Stad har fått ett undantag från EU-lagen till dess att alla fått sina kärl. Med tanke på uppgifter som cirkulerat i media vill vi påpeka att göteborgare som inte fått kärl för matavfall, och därför inte kan sortera, inte kommer att få böter under tiden då undantaget gäller.

Läs mer om vad som händer med matavfallet som du lämnar till matavfallsinsamlingen.

Kretslopp och vatten arbetar med att skapa förutsättningar för att alla göteborgare ska kunna följa denna lag. Under tiden detta arbete pågår har Göteborgs Stad fått dispens av Naturvårdsverket från EU-kravet om att alla måste sortera ut sitt matavfall. De göteborgare, som i dag inte kan sortera sitt matavfall, kommer därför inte att få böter.

Detta gäller för flerbostadsägare och verksamheter

Kravet på ägare av flerbostadshus är att införa matavfallsinsamling för sina hyresgäster och bostadsrättsinnehavare så snart som möjligt. Detta gäller också för verksamheter. För ägare av flerbostadshus och verksamheter som har matavfallsinsamling blir avfallstaxan lägre.

Här finns information om matavfallsinsamling för fastighetsägare och om att beställa hämtning av matavfall. Här finns avfallstaxan för flerbostadshusägare.

Detta gäller för villaägare

Så gott som alla villaägare i Göteborg kommer mellan 2025 och 2027 att få tre kärl var för att kunna lämna förpackningar, matavfall och restavfall (soppåsen), för insamling vid tomtgränsen. Här finns mer information
om det som kallas för fastighetsnära insamling, FNI, för villaägare.

De villaägare som inte har ett brunt kärl för att samla in matavfall i dag och som vill börja med matavfallsinsamling innan flerfackskärlen kommer kan anmäla att man vill ändra sitt abonnemang och börja med matavfallsinsamling.

Villaägare som sorterar ut sitt matavfall får en lägre avfallstaxa. Här kan du läsa om avfallstaxa för småhusägare.

I väntan på att Kretslopp och vatten kommer att ställa ut nya kärl med flera fack kommer Kretslopp och vatten att vara restriktiva med att ställa ut kärl för matavfallsinsamling som används i nuvarande system. Detta gäller om det är nära i tid till att nya kärl med flera fack kommer att ställas ut i bostadsområdet. Villaägare kommer att få information i god tid innan fastighetsnära insamling av förpackningar införs i den del av staden där man bor. När fastighetsnära insamling av förpackningar införs får villaägare också nya kärl för matavfall och restavfall och omfattas då av kravet på att sortera ut sitt matavfall. Läs mer om när fastighetsnära insamling införs i olika delar av Göteborg.


Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}