Till sidans huvudinnehåll

Matavfall

Matavfall som du lägger i den bruna påsen och lämnar i det bruna kärlet för matavfall blir till biogas och biogödsel. I den processen får det inte finnas med någon plast. Lägg därför aldrig matavfallspåsen i en plastpåse. I alla EU-länder är det ett lagkrav på att hushåll och verksamheter ska sortera ut sitt matavfall. I Göteborg omfattas alla som har möjlighet att sortera ut sitt matavfall av lagkravet.

Krav på att sortera ut matavfallet införs successivt i Göteborg – Inga konsekvenser för de som inte kan

1 februari 2024

Nu ska alla EU-länder se till att matavfall från hushåll och verksamheter sorteras ut. De göteborgare som bor i villa och som i dag inte har ett kärl för att sortera ut sitt matavfall kommer att få det succesivt under de kommande åren. Villakunder kommer att få information om detta i god tid och behöver i nuläget inte göra något.

För fastighetsägare gäller det att så snart som möjligt skapa förutsättningar för matavfallsinsamling. De göteborgare som i dag kan sortera ut sitt matavfall ska göra det.

Göteborgs Stad har fått ett undantag från EU-lagen till dess att alla fått sina kärl. Med tanke på uppgifter som cirkulerat i media vill vi påpeka att göteborgare som inte fått kärl för matavfall, och därför inte kan sortera, inte kommer att få böter under tiden då undantaget gäller.

Läs mer om vad som händer med matavfallet som du lämnar till matavfallsinsamlingen.

Sortera ditt matavfall på rätt sätt

Mat ska i första hand ätas upp. Det som inte går att äta ska tas om hand. Här finns information och tips om hur du kan sortera ut ditt matavfall så att det kan göra nytta genom att bli biogas och biogödsel.

Beställ matavfallspåsar och påshållare

Här nedan kan du som bor i villa eller radhus själv beställa nya matavfallspåsar och påshållare utan kostnad. Bor du i ett flerbostadshus kontaktar du din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Så fungerar matavfallsinsamlingen i Göteborg

Det är sedan 1 januari 2024 obligatoriskt för alla hushåll och verksamheter inom EU att sortera ut matavfallet och lämna det till matavfallsinsamling. De flesta hushåll och verksamhet kan redan i dag sortera sitt matavfall och ska därför enligt lagen göra det.

Detta händer med ditt matavfall

Att ta hand om sitt matavfall innebär en stor klimatnytta. Trots det hamnar mycket matavfall i soporna. Här finns information om hur matavfall som samlas in blir till biogas och biogödsel och vilken effekt det har för klimatet.
${loading}