Åldersgränser


Här finns information om åldersgränser som gäller i gym och vid gruppträning.

Gym

Från det år du fyller 13 år

Får träna själv på gymmet, efter genomgång med instruktör.

Gruppträning

Från det år du fyller 13 år

Får delta på gruppträningspass. Vissa pass är dock från 16 år.