Åldersgränser

Här finns information om åldersgränser som gäller i gym och vid gruppträning.

Gym

Från det år du fyller 13 år

Får träna på gymmet tillsammans med en vuxen, efter genomgång med instruktör.

Från det år du fyller 16 år

Får träna själv på gymmet.

Vuxen som tränar med 13-15-åring

Ansvarar för ungdomen under besöket.

Gruppträning

Från det år du fyller 13 år

Får delta på gruppträningspass. Vissa pass är dock från 16 år.