Rabatter och villkor för bad- och träningskort

Här hittar du information om rabatter på och villkor för bad- och träningskort.

Rabatter

Pensionärer

Du som är pensionär har nedsatt pris på guldkort, badkort och gym- och gruppträningskort. Rabatten gäller dig som är förtids-, sjuk- eller ålderspensionär. Är du förtids- eller sjukpensionär behöver du visa intyg för att få nedsatt pris.

Studenter

Studenter har rabatt på guldkort, badkort och gym- och gruppträningskort mot uppvisande av Mecenatkort eller annat studerandeintyg.

Arbetslösa och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning

Från 1 april 2024 har arbetslösa och personer som får sjuk- eller aktivitetsersättning rabatt på guldkort, badkort och gym- och gruppträningskort mot uppvisande av intyg från Arbetsförmedlingen (gäller för arbetslösa och intyget ska vara högst en månad gammalt), personer med sjuk- eller aktivitetsersättning visar upp intyg från Försäkringskassan.

Barn 12-16 år

Barn 12-16 år har nedsatt pris på badkort. 

Ungdomar 13–15 år

Ungdomar 13–15 år har nedsatt pris på guldkort och gym- och gruppträningskort.

Här hittar du mer information om träning för unga.

För dig som har ett FaR-recept

Du som har ett FaR-recept och är över 15 år har nedsatt pris på våra guldkort, badkort och gym- och gruppträningskort.

Villkor

För dig som besöker idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar (simhallar, gym och gruppträning) gäller vissa villkor. Det rör exempelvis vilket ansvar du har att följa anläggningens regler och hur det fungerar med autogirobetalning och frysning av träningskort.

Du hittar samtliga villkor på sidan Villkor och avtal