Foto och film

Vi värnar om alla besökares integritet. Det finns många anledningar till att personer inte vill synas på bild och det är viktigt att alla känner sig bekväma med att besöka idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar. Därför har vi en riktlinje för foto och film.

Foto- och filmförbud i omklädningsrum och simhall

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma utan tillstånd i omklädningsrum eller simhall.

Skärmförbud i simhall, duschar och omklädningsrum

Det är skärmförbud i simhallen, duschar och omklädningsrum. Det innebär att du inte får använda mobiltelefon, kamera, surfplatta eller liknande i simhallen. De ska vara inlåsta i kläd- eller värdeskåp.

Foto- och filmförbud gäller inte på utebad

På våra utebad får du fotografera/filma dig själv och ditt sällskap. Undvik dock att fota eller filma andra besökare utan deras tillåtelse. 

Se film om fotoförbud i omklädningsrum och simhall


Animerad film (utan tal) som handlar om förbudet att fota i omklädningsrum och simhall. Filmen visar vem som gör rätt och vem som gör fel. Det är exempelvis inte tillåtet att ta selfies i omklädningsrum eller simhall, eftersom andra kan råka komma med på bild. Du kan också råka tappa mobilen så att den går sönder och det blir glassplitter som kan skada dig och andra. Du ska lämna mobil och kamera i ditt skåp, då är du en Poolare.

Gym

Du får gärna fotografera/filma dig själv när du tränar på vårt gym. Däremot är det inte tillåtet att fota/filma andra besökare utan deras tillåtelse. Det finns många anledningar till att personer inte vill synas på bild och det är viktigt att alla känner sig bekväma med att träna hos oss.

Gruppträningssalar

Du får inte fotografera/filma under pågående pass, eftersom det kan störa. Du får dock gärna fotografera/filma dig själv utanför gruppträningssalen. Det är däremot inte tillåtet att fota/filma andra besökare utan deras tillåtelse. Det finns många anledningar till att personer inte vill synas på bild och det är viktigt att alla känner sig bekväma med att träna hos oss.

Övriga delar av anläggningen

Du får gärna fotografera/filma dig själv i entré och ytor utanför gym, gruppträningssalar och omklädningsrum. Tänk dock på att inte fota/filma andra besökare utan deras tillåtelse. 

Undantag från policyn

Undantag från foto- och filmpolicyn gäller:

  • de som fotar/filmar på uppdrag av idrotts- och föreningsförvaltningen som driver anläggningen
  • extern aktör som fått tillstånd att fotografera eller filma
  • när simförening teknikfilmar egna medlemmar.

Det är anläggningens chef som beslutar om en extern aktör får tillstånd. Avgörande för om tillstånd ges är syfte, tidpunkt och om fotograferingen kan ske utan att verksamheten störs.

Personer som är med på bild/i film ska få information om fotograferingen, vad bilderna ska användas till och att det är frivilligt att ställa upp på bilden. Du ska alltid ha möjlighet att besöka oss utan att bli filmad eller fotad. I vissa fall behöver medverkande personer skriva på ett samtyckesavtal.

Miljö- och gruppbilder, där enskilda personer inte går att identifiera, får publiceras utan den enskildes medgivande. Detta undantag görs för att de som har till uppgift att skildra anläggningens verksamhet ska kunna genomföra sitt uppdrag.