För ett dopningsfritt Göteborg

Göteborgs Stad erbjuder alla som tränar hos oss en trygg och säker miljö att träna i. Vi arbetar aktivt mot all användning av dopning och narkotika eftersom substanserna strider mot lagen och skadar dig och din kropp, både fysiskt och psykiskt.

Sedan flera år tillbaka finns ett lokalt nätverk som arbetar för ren träning och mot dopning i Göteborg. Nätverket träffas regelbundet och består av representanter från Social resursförvaltning, Polisen, Mini-Maria, idrotts- och föreningsförvaltningen samt olika gymkedjor som aktivt arbetar för ren träning och som tar ställning mot dopning.

Antidopningspolicy

  • Vi på idrotts- och föreningsförvaltningen arbetar aktivt för att ha trygga och säker anläggningar fria från dopning.
  • Vår definition av dopningsmedel är detsamma som Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1996).
  • Vi står för en ren och hälsosam träning utan dopningsmedel, alkohol och narkotika.
  • Vi deltar i dopningsnätverket Dopningsfritt Göteborg tillsammans med bland andra Polisen, Social resursförvaltning och andra gymaktörer i Göteborg.  

Om du vill veta mer

För dig som vill läsa mer finns det broschyrer att hämta i vår reception. Du kan också hitta mycket information och hjälp här:

Riksidrottsförbundet

www.rf.se

Mini-Maria Göteborg

Det finns fyra mottagningar för ungdomar upp till 21 år samt deras föräldrar och anhöriga dit du kan vända dig om du har frågor eller bekymmer som har med dopning att göra. Du kan vara anonym och samtalen är kostnadsfria.

www.minimaria.se

Behandlingsgruppen för drogproblem

Det finns tre mottagningar för personer från 20 år och deras anhöriga dit du kan vända dig om du har bekymmer med dopning. Du kan vara anonym och rådgivningen/behandlingen är kostnadsfri.

www.goteborg.se/behandlingsgruppenfordrogproblem

100% ren hårdträning

www.renhardtraning.com/