Temadag om heder 26 oktober 2022


Ingressen ska sammanfatta det viktigaste i artikeln. Bör inte vara längre än 250-300 tecken (inkl. mellanslag)

Välkommen till en temadag om heder 

Den 26 oktober arrangerar Regionalt stödcentrum heder en  kunskapshöjande dag för dig som vill veta mer om hur det är att växa upp och leva i en familj med hedersnormer, och som möter pojkar och unga män i en hederskontext.

Programpunkter under dagen:

Regionalt stödcentrum heder, inledning och presentation. Regionalt stödcentrum heder startade upp i början av året. nu vi vill uppmärksamma vår verksamhet och hur vi kan hjälpa till och stötta dig som är yrkesverksam.

Hanna Saadi, född och uppvuxen i Göteborg kommer att prata om att växa upp i en familj med hedersnormer och om att bli bortgift mot sin vilja. Vägen till att förlåta och bygga upp relationen till föräldrarna har varit lång. Linnamottagningen presenterar helt nytt material ”Killars röster”- ett metodmaterial om killar, heder och machonormer

Devin Rexvid, forskare vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet belyser pojkar och unga mäns villkor och dubbla roller, som både offer och förövare, i en hederskontext. Fokus kommer att ligga på socialisering av pojkar i hedersnormer men också på relationen bror-syster, far- son och mor-son. Föreläsningen avslutas med tankar kring hur samhället skulle kunna jobba med pojkar som utsätts och/eller utsätter andra för hedersrelaterat förtryck och våld

Under dagen kommer bland annat Resursteam heder Göteborgs Stad, Organisationen Män, Linnamottagningen finnas på plats för samtal.

Praktisk information och anmälan

Tid: 26 oktober, kl. 8.30-16.00.

Plats: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20, Göteborg

Målgrupp: Medarbetare i Göteborgs Stad, avtalskommuner till Barnahus, Regionalt stödcentrum och Dialoga. Medarbetare inom VGR och Polisen/Västra Götaland. Berörda aktörer inom civilsamhället.

Anmälan och program:
Utförligt program och hur du anmäler dig hittar du på: Välkommen till en temadag om heder (eventonline.se)

Filmer från den 26 oktober

Föreläsningarna kommer att finns tillgängliga under en begränsad period (en månad), du når dem vi länk nedan. (OBS! Filmerna är inte textade.)

Del 1 — Regionalt stödcentrum heder, inledning och presentation, TID: 20:49

Del 2 — Hanna Saadi, född och uppvuxen i Göteborg kommer att prata om att växa upp i en familj med hedersnormer och om att bli bortgift mot sin vilja. Vägen till att förlåta och bygga upp relationen till föräldrarna har varit lång,  TID: 01:00:04

Del 3 — Linnamottagningen presenterar helt nytt material ”Killars röster”- ett metodmaterial om killar, heder och machonormer, TID: 01:14:10

Del 4 — Devin Rexvid, forskare vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet belyser pojkar och unga mäns villkor och dubbla roller, som både offer och förövare, i en hederskontext. Fokus kommer att ligga på socialisering av pojkar i hedersnormer men också på relationen bror-syster, far- son och mor-son. TID:02:12:51