Vilka drabbas?


Har du upplevt en eller flera av de saker vi pratar om på denna sida? Vi vill att du ska veta att det finns hjälp att få!

Tjejer

En väldigt viktig sak inom familjer med hedersnormer är att tjejer måste vara ”oskuld” fram tills de gifter sig. Med detta menar man att tjejer inte får lov att ha penetrerande sex. Många som lever med hedersnormer tror att det finns en mödomshinna som går sönder när tjejer har vaginalt samlag första gången, och att tjejen då ska blöda. Nuförtiden har läkarvetenskapen visat det inte finns någon hinna där, trots det lever föreställningen kvar. Tjejer måste därför skyddas/vaktas av sin familj, så att hon inte lockas att utforska sin sexualitet. Kontrollen sker på olika sätt i olika familjer, och det kan vara olika strängt. En del tjejer får inte gå ut själva över huvud taget, och kontrollen är mycket sträng. Andra uppfattar sig som ganska fria så länge de ”sköter sig”, det vill säga inte inleder ett förhållande och framför allt inte har sex. Det finns förväntningar på tjejerna att de ska uppföra sig på ett visst sätt och vara ”fina flickor”. Detta kan innebära regler kring klädval, hur man pratar, rör sig och skrattar, vem man får umgås med, var man får vara och vad man får göra. Tjejer som lever i en familj med hedersnormer är utsatta för kontroll och begränsningar på en nivå som inte är okej.  De blir ofta bestraffade med olika former av våld om de inte ställer upp på familjens önskemål.

Killar

Ofta är killar lite friare än tjejerna, framför allt när det gäller sexualiteten (i alla fall om de är hetero, mer om HBTQ-personers situation nedan). Men många killar är också utsatta för olika typer av tvång och påtryckningar enligt HRV-normerna. Till exempel är det ofta viktigt att killar i denna miljö är tuffa och handlingskraftiga. De ska vara beredda att med alla medel försvara sina systrars och mammors (och därmed familjens) heder. Det kan också handla om att de måste vara beredda att straffa sina systrar eller andra kvinnliga släktingar fysiskt om dessa gjort något fel. Även killar blir ofta utsatta för våld om de inte sköter sig enligt de regler som finns.

Familjen

Viktiga saker inom familjer med hedersnormer för barn och unga är ”lydnad” och ”respekt”. Många beskriver att det inte finns utrymme för egna tankar, reflektioner, val eller drömmar. Att ifrågasätta föräldrars eller äldre släktingars beslut eller åsikter anses respektlöst och ofta bestraffas respektlöshet.

I familjer med hedersnormer är det vanligt att man skiljer på kvinnor och män, och pojkar och flickor. Till exempel kan man vilja att tjejer och killar ska ha simlektioner separat, men det handlar också om att man har bestämda uppfattningar om vem som gör och bestämmer vad i familjen.  Så kallade traditionella könsroller är vanligt.

Det är hela familjens sak att bestämma vilken partner de unga i familjen ska ha. Ibland räcker det med att familjen ”godkänner” en person som den unge själv valt. Men ibland handlar det om tvångsäktenskap/arrangerade äktenskap.

Det är väldigt viktigt med rykten för familjer med hedersnormer. Om det börjar cirkulera ett dåligt rykte kring en familjemedlem anses detta dra skam över hela familjen eller hela släkten.

HBTQI

I många HRV-sammanhang förnekar man att HBTQI ens finns. I miljöer med hedersnormer är det vanligt att man bara accepterar heterosexualitet, och att homo- eller bisexualitet och andra läggningar/könsöverskridande uttryck fördöms som skamfulla, syndiga eller smutsiga. I en del länder där starka hedersnormer råder är det förbjudet med homosexualitet och vissa områden har till och med dödsstraff för detta. I Sverige har man rätt att själv bestämma över sin könsidentitet och andra har inte rätt att bestämma över ens upplevelse av kön eller identitet.

I familjer med hedersnormer kan unga som hävdar denna rätt råka illa ut. Ofta mår dessa unga personer sämre psykiskt än andra. Man får en stark press från sin familj att förneka sin egen känsla av vem man är, och man kan pressas att gifta sig med en person av motsatt kön fastän man inte vill. Den som håller fast vid sin rätt till självbestämmande kan råka ut för så kallad omvändelseterapi. Det kan till exempel vara ritualer där man försöker driva ut den onda anden som orsakar homosexualiteten. Dessa ritualer är ofta mycket obehagliga för den som utsätts och kan innehålla olika typer av våld. Även sexuellt våld förekommer.

Det är inte tillåtet att tvinga någon att gifta sig mot sin vilja, och alla har rätt att bli respekterade gällande sitt könsuttryck, sin könsidentitet och sin läggning.

Funktionsnedsättning

Personer med olika typer av funktionsnedsättningar kan ha det extra besvärligt i familjer med hedersnormer. Om man har en intellektuell funktionsnedsättning så kan det vara svårare att förstå, beskriva och förklara utsattheten. Personer med funktionshinder kan få familjemedlemmar som till exempel god man, förvaltare eller personlig assistent. Det gör att de anhöriga får ökade möjligheter till att kontrollera den utsatta. Ibland händer det att familjen tycker att funktionshindret är en skam för familjen vilket kan göra att man försöker gömma undan funktionshindret. Detta kan leda till att personen med funktionshinder inte får tillgång till det stöd och hjälp från samhället som den har behov av, och rätt till.  Det finns också risk för arrangerade äktenskap och/eller tvångsgifte.