Bra länkar

Det finns andra organisationer och myndigheter du kan kontakta för att få mer information och kunskap. Några av dessa erbjuder även stöd och rådgivning.

Myndigheter  

Koll på SOC

Här kan du snabbt och lätt hitta kontaktuppgifter till socialtjänsten där du bor. Där finns även nummer till Socialjouren som du kan ringa till efter kontorstid. Koll på SOC

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (tidigare nationella
kompetensteamet) vid Länsstyrelsen Östergötland har regeringens uppdrag att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. De har även en nationell stödtelefon för yrkesverksamma och webbplatsen Hedersfortryck.se

Polisen

Polisen.se

Brottsoffermyndigheten.se  Jag vill veta mer

Information riktad till brottsutsatta barn och unga om deras rättigheter.
Brottsoffermyndigheten - Jag vill veta

Nationellt Centrum för Kvinnofrid

NCK är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. 
Nationellt Centrum för Kvinnofrid

Kvinnofridslinjen

Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsätts för hot och våld.
Kvinnofridslinjen

Ideella organisationer

Tris, Tjejers rätt i samhället

TRIS står för Tjejers Rätt i Samhället och är ideell förening som aktivt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS möter individer, vuxna, unga och barn, som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har även särskild kompetens i att möta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.
Tris, tjejers rätt i samhället

Gömd och Glömd

Rapport om hedersrelaterat våld och förtryck mot vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
Gömd & Glömd

Gapf

Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) är en politiskt och religiöst obunden, sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Organisationen har funnits sedan 2001 och vänder sig till alla som är utsatta för eller berörda av hedersrelaterat våld och förtryck.
Gapf

Bris

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Här hittar du allt som är aktuellt just nu på Bris.
Bris

Rädda Barnen

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi har funnits vid barnens sida i över hundra år och vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barns rättigheter ska bli verklighet, i Sverige och runt om i världen. För när barnen blir trygga blir världen trygg.
Rädda barnen