För dig som är utsatt


Lever du i en situation där du inte själv får bestämma vem du får älska, vilka du får träffa eller hur du ska gå klädd? Då kan du vara utsatt för ett eller flera brott. Med oss kan du prata om din situation och sådant som är svårt.

Du kan vända dig till oss om du bor i någon av följande kommuner: 

Göteborgs Stad, Härryda kommun, Kungsbacka kommun, Tjörns kommun, Stenungsunds kommun, Partille kommun, Mölndals stad, Öckerö kommun, Alingsås kommun, Lerums kommun och Kungälvs kommun.

Regionalt stödcentrum heder är till för personer som oavsett ålder, ursprung, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexualitet, religion eller funktionsnedsättning är utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck i olika former.


Vi är till för dig som:

 • Känner dig övervakad, kontrollerad eller begränsad av dina föräldrar eller släktingar.
 • Blir utsatt för olika former av hot och våld om du inte går med på reglerna som gäller hemma.
 • Är orolig för din framtid eller hindras från att göra dina egna val i livet.
 • Inte får bestämma själv vem du ska gifta dig med.
 • Måste dölja vem du älskar eller umgås med.
 • Förväntas att vakta dina syskon.
 • Tvingas dölja din sexuella läggning.

Det kan kännas läskigt att börja prata om vad man varit med om, och det kanske känns som att man sviker sin familj. Men vi vill att du ska veta att vi som jobbar här är vana vid att prata om saker som handlar om hedersnormer, svåra relationer, våldsutsatthet, frågor kring kropp, kön och sexualitet. Vi tycker inte att det finns några dumma eller konstiga frågor. Vi vet att många som är utsatta brottas med många olika typer av känslor, man kan till exempel både vara rädd för sina föräldrar och älska dem mycket samtidigt. Om du vill vara anonym i samtalen med oss går det bra. Tänk bara på att inte uppge hela ditt namn när du ringer.

Om du bara vill prata med oss en gång är det helt okej, och vill du prata flera gånger går det också bra! För oss går det bra att både prata i telefon, digitalt eller ses på någon plats där du känner dig trygg. Vi anpassar oss efter dina behov.

Är du orolig för en kompis?

Du är välkommen att ringa till oss för att prata om din oro. Vi kan hjälpa till med rådgivning kring din kompis situation och tipsa dig om hur du kan prata med din kompis om din oro.

Vi kan erbjuda dig:

 • Rådgivning
 • Information 
 • Stödsamtal
 • Vägledning

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt har vi samlat flera kompetenser inom Regionalt stödcentrum heder. Vi som jobbar här är två kuratorer, en barnmorska och en polisanställd. Vi erbjuder rådgivande och stöttande samtal kring din situation, och försöker också hjälpa dig med att kartlägga vilka risker som finns i din omgivning. Vår barnmorska kan erbjuda dig samtal kring kropp, hälsa och sexualitet. Vår polisanställda har bra koll på vad som skulle hända om man väljer att polisanmäla sin förövare, så hon kan erbjuda rådgivande samtal kring sådana frågor.

Det vi gör, gör vi utifrån dina önskemål och behov. Om du i samtalen med oss skulle komma fram till att du behöver hjälp från någon myndighet så kan vi hjälpa dig att få kontakt med dessa och vara ett stöd i myndighetskontakterna. 

Du är välkommen att träffa oss, vi har tillgång till lokaler i centrala Göteborg. Om du har svårt att ta dig till Göteborg  kan vi komma överens om en säker och trygg plats som passar dig. Vi kan också erbjuda digitala samtal.  Det är kostnadsfritt att besöka Regionalt stödcentrum heder och vi kan boka tolk vid behov.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Du som är utsatt kan vara anonym när du kontaktar oss och vi som jobbar har tystnadsplikt. Som alla andra som arbetar med unga människor är vi skyldiga att anmäla till socialtjänsten om vi får kännedom om att en person som är under arton far illa i sitt hem. Om vi vet ditt namn och du är under 18, och berättar saker som gör oss mycket oroliga, måste vi göra en så kallad orosanmälan. Detta för att du ska få hjälp i din situation. Om du kontaktar oss anonymt kommer vi inte att kunna göra en sådan orosanmälan.


Kontaktuppgifter till Regionalt stödcentrum heder

Dina rättigheter