Foto: Lo Birgersson

Om oss


Regionalt stödcentrum heder är till för personer som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld samt yrkesverksamma som jobbar med hedersproblematik. Göteborgs Stad samordnar arbetet mellan elva kommuner inom Göteborgsregionen, Polismyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Det här är vårt uppdrag

I december 2020 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att inrätta ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det nystartade stödcentrumet är en förstärkning och utvidgning av det pågående arbetet som redan finns i Göteborg kring hedersproblematik.

Regionalt stödcentrum heder ska ge råd, stöd och information till alla personer oavsett ålder och kön som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vänder oss även till yrkesverksamma som behöver vägledning i att möta målgruppen.

Den nystartade verksamheten ska samverka över myndighetsgränser samt sprida kunskap till avtalsparternas organisationer.

Ny regional samverkan

Samverkansparterna är Göteborgs Stad, Polismyndigheten region Väst, Västra Götalandsregionen genom Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden samt tio kommuner inom Göteborgsregionen. Socialförvaltningen Centrum Göteborgs Stad samordnar arbetet.

Kommunerna som ingår i det nya samarbete är Göteborgs Stad, Härryda kommun, Kungsbacka kommun, Tjörns kommun, Stenungsunds kommun, Partille kommun, Mölndals stad, Öckerö kommun, Alingsås kommun, Lerums kommun och Kungälvs kommun.

Kompetensutvecklande aktiviteter

I uppdraget ingår även att erbjuda kompetensutvecklande aktiviteter. Stödcentrumet kommer även att ha särskild kompetens om HBTQ-personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext.

Storstadskartläggningen från Stockholm, Göteborg och Malmö, som är en forskningsrapport från Örebro Universitet, visar att samverkan med skolor och gymnasium bör prioriteras. Skolan är en viktig arena att finnas på för att nå både personal och elever med information.  

Samtalsmottagning för utsatta personer

Regionalt stödcentrum heder är också en samtalsmottagning för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck oavsett ålder, ursprung, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexualitet, religion eller funktionsnedsättning.

Den som är utsatt kan vara anonym och de som jobbar har tystnadsplikt. Det är kostnadsfritt att besöka Regionalt stödcentrum heder och tolk kan bokas vid behov.

För dig som är utsatt
För dig som är yrkesverksam 
Hedersrelaterat våld och förtryck