Webbutbildning


Mellan tradition och ansvar är en webbutbildning för personal inom skolan och socialtjänsten. Utbildningen består av tre delar och är tänkt som en första inblick i ämnet.

Webbutbildning för yrkesverksamma

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom skola eller socialtjänst och är tänkt att fungera som en första inblick i ämnet. 

Utbildningen är uppbyggd som en interaktiv berättelse i tre delar och till varje del följer ett antal reflektionsfrågor som du kan reflektera över på egen hand, eller tillsammans med kollegor i grupp. Varje del i den interaktiva berättelsen tar mellan 10 och 15 minuter att gå igenom.

För att få del av all relevant information är viktigt att du går kursen i sin helhet och går till respektive kapitel i tur och ordning. 

Mellan Tradition och Frihet (goteborgsregionen.se)

Om utbildningen

Mellan tradition och frihet är en webbutbildning som är framtagen av Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Regionalt stödcentrum heder. Regionalt stödcentrum heder är till för personer som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld samt yrkesverksamma som jobbar med hedersproblematik. Göteborgs Stad samordnar arbetet mellan elva kommuner inom Göteborgsregionen, Polismyndigheten och Västra Götalandsregionen.