Hedersrelaterat våld och förtryck


Hedersrelaterat våld och förtryck är ett brott som framför allt begås mot barn och unga. Ofta rör det sig om personer som är begränsade i sin vardag, utsätts för olika former våld, riskerar att giftas bort eller könsstympas.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) är ett system med normer och regler som har funnits mycket länge. Det handlar om regler för hur kvinnor och män, pojkar och flickor ska tycka, tänka och framför allt uppföra sig. Det kan se lite olika ut beroende på var den som praktiserar reglerna kommer ifrån. Gemensamt är ett fokus på flickors och kvinnors sexualitet, och uppfattningen att en familjs heder är mycket viktig. För vissa det viktigaste av allt. Den som gör fel drar skam över sig själv och sin familj och släkt.

Dessa regler fanns långt innan dagens religioner uppstod. Därför brukar man säga att hedersnormer inte har sitt ursprung i religionerna. Däremot är det ju många som förknippar heder och religion med varandra ändå. Detta kan bero på att en del människor som är troende, och samtidigt anammar hedersnormer tycker att de hör ihop. Men, och detta är viktigt, det finns en massa människor som har olika religioner som inte tycker att HRV är rätt.


Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck 

Definition hedersrelaterat våld och förtryck.

"Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängig flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen som rör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld. Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar också homo- och bisexuella av båda könen samt transpersoner”

”Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär innebär att det kan finnas fler förövare av båda könen och att offren kan vara både kvinnor och män samt flickor och pojkar. Det kan också innebära att våldet sanktioneras av familjen och den närmaste omgivningen, även av andra kvinnor.”

”Hederstänkande kan ta sig olika uttryck beroende på kulturella föreställningar och religion men är inte kopplat till någon specifik kultur eller religion."

Utdrag ur Regeringen skrivelse 2007/08:39