Uppdragsutbildningar


Regionalt stödcentrum heder kan på uppdrag av verksamheter inom Göteborgs Stad, avtalskommuner, polis, VGR och civilsamhället erbjuda uppdragsutbildningar, utifrån önskemål.

Under en uppdragsutbildning kan all personal på en enhet få samma utbildning vid ett samlat tillfälle och en gemensam bas att utgå ifrån i arbetet mot hedersrelaterat våld. Vid önskemål kan utbildningen göras med fokus på er specifika målgrupp. 

Kontakta oss

Vill din verksamhet ha en uppdragsutbildning ta kontakt med Regionalt stödcentrum heder för att boka utbildning. stodcentrumheder@socialcentrum.goteborg.se

Samordnare:
Christine Lidström
christine.lidstrom@socialcentrum.goteborg.se 
tel. 070-109 81 12

Utbildningsansvarig:
Birgitta Alehed-Bjelkenäs
birgitta.bjelkenas@socialcentrum.goteborg.se 
tel. 072-856 55 52