Olika former av våld

På den här sidan kan du läsa om olika former av våld och vad det innebär för den som blir utsatt för det.

Fysiskt våld

När man pratar om våld handlar det ofta om det fysiska våldet, som ju kan handla om allt från knuffar eller örfilar till grovt våld och till och med mord. Man räknas också som våldsutsatt om man tvingas bevittna våld mellan närstående, till exempel föräldrar eller andra familjemedlemmar. 

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan få en person att må mycket dåligt psykiskt, och kan ge sår i själen som tar lång tid att läka. Det  handlar ofta om skam- och skuldbeläggande och många som växer upp i familjer med hedersnormer är utsatta för olika typer av psykiskt våld. Det kan handla om kränkningar – att man blir kallad för fula saker, ofta med sexuella anspelningar eller att man är smutsig, oren och så vidare. Det kan också handla om att en blir utfryst av resten av familjen, ingen vill prata med en eller låtsas inte se en, en får inte sitta med vid matbordet och så vidare. Många får höra att de är en skam för familjen, eller att någon äldre släkting kommer att bli/har blivit sjuk på grund av hur en beter sig.

Latent våld

Innebär att våldsutövaren på olika sätt förmedlar vad som kommer att hända om en person gör fel, det vill säga bryter mot hedersnormerna. Den som lever i en familj med hedersnormer vet ofta på vilket sätt den kommer att bli straffad om den gör fel, för det har omgivningen på olika sätt informerat en om. Till exempel historier om andra som gjort något fel, och vad detta fick för konsekvenser. Den som lever med latent våld vet att den måste sköta sig enligt de regler som råder, annars kommer det att få konsekvenser i form av olika våldshandlingar. Detta leder till att man ofta är mycket stressad och en rädsla för att råka göra fel.

Sexuellt våld

En del som lever i miljöer med hedersnormer blir utsatta för olika typer av sexuellt våld. Det är vanligast att tjejer och kvinnor utsätts, men ibland är även killar utsatta. Eftersom oskuldsnormen är så stark är det svårt för tjejer att få hjälp när de blivit utsatta, en tjej som haft sex, även om det handlar om våldtäkt, anses oren. Sexuellt våld handlar även om ovälkomna blickar kommentarer med sexuella anspelningar, att någon tar på en på ett sätt som man inte vill, eller att någon tvingar en att utföra sexuella handlingar mot ens vilja. Att tvingas till sex inom äktenskapet är också sexuellt våld.

 En del tjejer blir utsatta för så kallade oskuldskontroller, då någon undersöker ens underliv för att se om mödomshinnan är intakt. Även detta är sexuellt våld, och dessutom helt onödigt. Ingen, inte ens en läkare, kan se om någon har haft penetrerande sex eller ej.

Könsstympning

I vissa grupper med hedersnormer praktiseras även könsstympning. Det kallas oftast för omskärelse bland dem som gör det. Det går ut på att man skadar eller skär bort delar av flickors underliv. Olika grupper har olika traditioner kring hur mycket man skär bort. Det är ett plågsamt ingrepp som ger många tjejer både psykiska och fysiska men skador för livet. Om man är omskuren finns det hjälp för besvär som orsakas av detta.

Ekonomiskt våld

Innebär att en person inte får lov att ha hand om sin egen ekonomi utan ska kontrolleras av andra. Det inskränker naturligtvis rörelsefriheten för personen som utsätts.

Digitalt våld

Många berättar att omgivningen kontrollerar ens telefon, mejl och sociala medier. En del får inte lov att använda sig av sociala medier alls. Det finns appar som speglar ens telefonskärm, eller som visar exakt var man befinner sig, som en del använder för att kontrollera den utsatta. Att skriva hotfulla meddelanden och att kräva att någon hela tiden ska svara i telefonen är också digitalt våld.

En annan form av digitalt våld är att ta bilder i smyg på någon, eller fotoshoppa så att det ser ut som att den utsatta till exempel visat sig utan kläder. Sedan hotar man med att sprida dessa vilket skulle förstöra personens rykte, om den inte ställer upp på olika saker. Det kan handla om att till exempel betala pengar, ställa upp på sex eller prostitution.

Materiellt våld

Att våldsutövaren slår sönder eller tar saker från den som utsätts. Det kan handla om saker som den utsatta tycker om, eller till exempel kläder som våldsutövaren tycker är olämpliga. Materiellt våld handlar om att skrämma någon till lydnad, och visa att man har makt och inte tvekar att använda våld om det ”behövs”.