Utbildningar

Här hittar du information om kommande utbildningar, temadagar och seminarier som arrangeras av Regionalt stödcentrum heder.

Välkommen till en temadag om heder 

Den 26 oktober arrangerar Regionalt stödcentrum heder en  kunskapshöjande dag för dig som vill veta mer om hur det är att växa upp och leva i en familj med hedersnormer, och som möter pojkar och unga män i en hederskontext.

Programpunkter under dagen:

Regionalt stödcentrum heder, inledning och presentation. Regionalt stödcentrum heder startade upp i början av året. nu vi vill uppmärksamma vår verksamhet och hur vi kan hjälpa till och stötta dig som är yrkesverksam.

Hanna Saadi, född och uppvuxen i Göteborg kommer att prata om att växa upp i en familj med hedersnormer och om att bli bortgift mot sin vilja. Vägen till att förlåta och bygga upp relationen till föräldrarna har varit lång. Linnamottagningen presenterar helt nytt material ”Killars röster”- ett metodmaterial om killar, heder och machonormer

Devin Rexvid, forskare vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet belyser pojkar och unga mäns villkor och dubbla roller, som både offer och förövare, i en hederskontext. Fokus kommer att ligga på socialisering av pojkar i hedersnormer men också på relationen bror-syster, far- son och mor-son. Föreläsningen avslutas med tankar kring hur samhället skulle kunna jobba med pojkar som utsätts och/eller utsätter andra för hedersrelaterat förtryck och våld

Under dagen kommer bland annat Resursteam heder Göteborgs Stad, Organisationen Män, Linnamottagningen finnas på plats för samtal.

Praktisk information och anmälan

Tid: 26 oktober, kl. 8.30-16.00.

Plats: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20, Göteborg

Målgrupp: Medarbetare i Göteborgs Stad, avtalskommuner till Barnahus, Regionalt stödcentrum och Dialoga. Medarbetare inom VGR och Polisen/Västra Götaland. Berörda aktörer inom civilsamhället.

Anmälan och program:
Utförligt program och hur du anmäler dig hittar du på: Välkommen till en temadag om heder (eventonline.se)


Filmer från den 26 oktober

Föreläsningarna kommer att finns tillgängliga under en begränsad period (en månad), du når dem vi länk nedan. (OBS! Filmerna är inte textade.)

Del 1  Regionalt stödcentrum heder, inledning och presentation, TID: 20:49
https://api.screen9.com/preview/v3YdNiMNH8FzJVtLVev_bd1EsruLYCDZSaskENomQZY5_nIvlJMWImvzCthuMH12

Del 2  Hanna Saadi, född och uppvuxen i Göteborg kommer att prata om att växa upp i en familj med hedersnormer och om att bli bortgift mot sin vilja. Vägen till att förlåta och bygga upp relationen till föräldrarna har varit lång,  TID: 01:00:04

https://api.screen9.com/preview/5kP3Zg-WuGL7w8cSWi9J1ef-feJ6cv1nIKYQxHFwcia79n8nWXr7JUblGLlsam_S

Del 3  Linnamottagningen presenterar helt nytt material ”Killars röster”- ett metodmaterial om killar, heder och machonormer, TID: 01:14:10
https://api.screen9.com/preview/gD0lQ2nSelTbM7bM_iaH0AZOUzbe73BNTVXnSiKhTdEdJ_lNf142-MaLYWAKzfJn

Del 4  Devin Rexvid, forskare vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet belyser pojkar och unga mäns villkor och dubbla roller, som både offer och förövare, i en hederskontext. Fokus kommer att ligga på socialisering av pojkar i hedersnormer men också på relationen bror-syster, far- son och mor-son. TID:02:12:51

https://api.screen9.com/preview/FG--RD_0aVtAzBwHC7haFMkWCTj3eieSCbIPuxN86u_wP-9WKU4amhSJSsXKj5tS

Spridningsseminarium nationell vägledning vid hedersrelaterad brottslighet - 14 december

Den 14 december bjuder Dialoga och Regionalt stödcentrum heder in till spridningsseminarium gällande Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet - att agera och ge stöd och skydd när barn och vuxna riskerar att bli eller har blivit bortförda till utlandet i syfte att utsättas för hedersrelaterad brottslighet.

Vägledningen riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänst, förskola, skola, polis och hälso- och sjukvård.

Anmälan och program

Här kan du läsa mer om innehåll och hur du anmäler dig till spridningsseminariet