Till innehåll

Regionalt stödcentrum heder

Regionalt stödcentrum heder

Vi finns för dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Med oss kan du prata om din situation och sådant som är svårt. Vi finns också för dig som i ditt arbete möter personer som är utsatta för hedersrelaterat våld eller personer som lever med hedersnormer. Stödcentrum heder är en samverkan mellan 10 kommuner inom i Göteborgsregionen, Polismyndigheten och Västra Götalandsregionen.

${loading}