PATRIARK riskbedömning

PATRIARK består av vägledning för bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld. Kursen ger dig kunskaper och behörighet att använda PATRIARK.  Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma som kommer i kontakt med problematiken. Den ger vägledning i att på ett strukturerat, professionellt och evidensbaserat sätt bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld och förtryck.

Två kursomgångar att välja mellan under hösten 2023

Utbildningen PATRIARK är till för dig som arbetar med myndighetsutövande socialtjänst i Göteborgs Stad eller våra avtalskommuner och som har gått grundutbildningen inom hedersrelaterat våld och förtyck.

PATRIARK-utbildningen tar bland annat upp:

  • Vad är en strukturerad professionell riskbedömning 
  • Risk- och sårbarhetsfaktorer 
  • Riskformulering  
  • Beslutsteorin och dess olika termer  
  • Riskscenarier och riskhantering 
  • Vad innebär en evidensbaserad riskbedömning?

Utbildningen innehåller både teori och gruppövningar. Utbildningen ger behörighet att använda PATRIARK i ditt arbete.

Utbildare: Lina Lycke och Ekaterina Boytsova, licensierade utbildare.

Ingår: Kursbok och fika, ej lunch.

Max antal deltagare: 30 (är intresset stort fördelas platserna utifrån förvaltning och avtalskommuner)

Plats: Stora arkitekten våning 4, Norra Hamngatan 8, Göteborg

Datum och tid kursomgång 1:

  • 26 oktober 9 -16 (heldag)
  • 27 oktober 9 -12 (halvdag)

Länk till anmälan : https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=13139&key=913

Datum och tid kursomgång 2:

  • 16 november 9 -16 (heldag)
  • 17 november 9 -12 (halvdag)

Länk till anmälan : https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=13140&key=913