Frågor och svar

Här får du svar på många av de vanligaste frågor som kommer till kulturskolorna.

Ansökan

Vem får gå i kulturskolan i Göteborg?

Du som är mellan 6 och 19 år och bor i Göteborg är välkommen att söka till Kulturskolan eller att delta i våra öppna verksamheter.

För dig med funktionsnedsättning

Du som är mellan 6 och 19 år är välkommen att söka alla kurser i Kulturskolan som är för din ålder. Vi anpassar utifrån dina förutsättningar så långt som möjligt. Om du önskar så finns det även riktade och anpassade kurser för dig med funktionsnedsättning. Här kan du delta på egen hand men det finns också kurser där vårdnadshavare eller ledsagare deltar. Om du önskar och behov finns är vårdnadshavare eller ledsagare välkomna att delta eller sitta med även i andra kurser. Detta sker i samråd med läraren.

Önskar du hjälp med att hitta den verksamhet som kan passa just dig bäst kan du och din familj kontakta en av Kulturskolans kulturskolelotsar som gärna hjälper dig.

Kontaktuppgifter till kulturskolelotsar.

Hur ansöker jag till kulturskolan?

Är du myndig så kan du ansöka själv, är du inte det måste din vårdnadshavare eller god man göra ansökan åt dig. Du ansöker via kulturskolans e-tjänst, länk finns på Kulturskolans webbsida:
www.goteborg.se/kulturskolananmalan
Du eller din vårdnadshavare behöver en e-postadress och ett bank-ID för att kunna ansöka via Kulturskolans e-tjänst.

Om jag eller min familj har skyddade personuppgifter, hur ansöker jag då?

Då kontaktar ni Kulturskolan så hjälper vi er med ansökan. Du ska inte ansöka via e-tjänsten om du eller din familj har skyddade personuppgifter. Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter hittar du här:
Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter.

När kan jag ansöka till kulturskolan?
Du kan ansöka till Kulturskolan när som helst på året men om du garanterat vill vara med i den första antagningen inför höstterminen så behöver du ansöka senast 15 maj. Om en kurs har en åldersgräns så kan du söka till den från 1 januari det år du uppnår rätt ålder för kursen.

Kan jag söka till kulturskolan i Göteborg om jag bor i en annan kommun?

Nej.

Kan jag gå i Kulturskolan i en annan del av staden än där jag bor?

Ja, men du har förtur om du söker i det område där du bor. Är du osäker på vilket område din gata tillhör så kan du ta reda på det genom att klicka på länken: Vilket område (f.d. stadsdel) tillhör gatan?

Vad händer med min ansökan om jag flyttar till en annan del av staden?

Kontakta Kulturskolan så hjälper vi dig att ändra din ansökan till att gälla i det nya område där du kommer att bo.
Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter hittar du här:
Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter.

När får jag en plats i kulturskolan?

Kulturskolan tar in nya deltagare så fort det finns lediga platser. Vem som erbjuds en plats baseras på geografiskt område och födelseår, där äldst går först. Det finns ett stort intresse av att få gå i kulturskolan och vissa ämnen och kurser är väldigt populära och har därför längre väntetid.

Finns det några ämnen eller kurser som har lediga platser?

Du kan kontakta Kulturskolan där du bor för att höra om det finns lediga platser i något ämne eller i någon kurs. De kan också ge dig information om vilka ämnen och kurser som har högt respektive lågt söktryck. Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter hittar du här:
Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter.

Finns det verksamhet som jag inte behöver ansöka till?

Kulturskolan har på vissa platser i staden något som vi kallar för öppen verksamhet. Till dessa verksamheter behöver du oftast inte anmäla dig utan det är bara att komma. Det kan t.ex. vara en skaparverkstad, ett kulturcafé eller workshops i olika ämnen. Kontakta Kulturskolan om du önskar mer information om den öppna verksamheten.
Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter hittar du här:
Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter.

Behöver jag skicka in en ny ansökan om jag inte har fått någon plats?

Nej. Däremot behöver du en gång per år bekräfta att din ansökan fortfarande gäller. Alla som har gjort en ansökan innan 1 januari och som inte har fått en plats får en förfrågan via e-post i mars om att förnya sin ansökan.

Hur byter jag ämne eller kurs i min ansökan?

Du måste skicka in en ny ansökan via Kulturskolans e-tjänst där du ansöker till det nya ämnet eller kursen som du önskar få en plats i. Därefter avregistrerar du ansökan till det ämne eller kurs som du inte längre är intresserad av. Detta gör du via e-tjänsten.

Jag har problem med ansökan via e-tjänsten, kan ni hjälpa mig?

Ja, kontakta Kulturskolan i det område där du bor så hjälper vi dig. Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter hittar du här:
Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter.

Varför har jag inte hört något från er?

Kulturskolan kontaktar dig så snart det finns ett erbjudande om plats till dig. Detta görs via e-post, brev eller telefon under förutsättning att vi har fått korrekta kontaktuppgifter till dig. Du ansvarar för att uppdatera dina kontaktuppgifter så att de är aktuella.
Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter hittar du här:
Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter.

Antagning

Hur går antagningen till?

Efter 15 maj görs en första antagning till kommande hösttermin. Under pågående hösttermin och inför vårterminen fylls lediga platser löpande där det är möjligt. Om det finns fler sökande än platser till en kurs sker antagningen efter följande kriterier:

  1. Kulturskola i område (stadsdel) där sökande är folkbokförd
  2. Sökande som inte redan antagits till sitt förstahandsval
  3. Födelseår (äldst går först)
  4. Förstahandsval
  5. Lottning

Hur får jag besked om att jag har fått en plats?

När du har fått en plats kontaktar Kulturskolan dig antingen via e-post, brev eller telefon. Du ansvarar för att uppdatera dina kontaktuppgifter så att de är aktuella.

Får jag gå i flera ämnen eller kurser?

Ja. I mån av plats kan du få gå i flera ämnen eller kurser. Sökande som inte har någon plats i något ämne eller kurs i Kulturskolan, har dock förtur.

Kan jag och min kompis få börja i samma grupp?

Ja, om ni båda blir antagna och det finns lediga platser i samma grupp.

Utbud

Var hittar jag information om Kulturskolans utbud?

Information om Kulturskolans utbud hittar du i kulturskolans e-tjänst. Länk till kulturskolans e-tjänst finns på den här webbsidan:
www.goteborg.se/kulturskolananmalan
Du går in på respektive område (f.d.stadsdel) för att se vilka ämnen och kurser som erbjuds.

Finns alla ämnen och kurser överallt?

Nej. Både efterfrågan och resurser som lärare och lokaler avgör vilka ämnen och kurser som kan erbjudas i ett visst område.

Avgift och fakturering

Vad kostar det att gå i kulturskolan?

Avgiften för Kulturskolans terminsvisa verksamhet är för närvarande 300 kr per deltagare och termin. Om ni är flera i familjen som deltar i Kulturskolan så är maxbeloppet per familj och termin 500 kr. För att maxbeloppet ska gälla, måste alla syskon registreras med samma vårdnadshavare som betalare.

Avgiften tas ut även om du erbjuds och tackar ja till en plats under pågående termin. Kulturskolan återbetalar inte eller reducerar terminsavgiften om du slutar under pågående termin. Terminsavgiften per deltagare och maxbeloppet per familj regleras i Göteborgs Stads budget som årligen beslutas av kommunfullmäktige.

Hur betalar jag?

Faktura skickas ut en gång per termin.

När kommer fakturan?

I regel i november och april.

Måste jag betala full avgift även om jag inte har gått hela terminen?

Om du har varit närvarande vid minst tre tillfällen vid faktureringstillfället så kommer det att skickas ut en faktura.

Kommer fakturan för instrumentet samtidigt med kursavgiften?

Nej. Den kommer i regel i oktober och februari. Detta är inte samma faktura som den för avgiften för kulturskolans terminsvisa verksamhet.

Sökande till kulturskolan

När får jag information om plats, dag och tid?

När du har tackat ja till en erbjuden plats så kontaktar Kulturskolan eller din lärare dig via e-post, brev eller telefon och du får information om plats, dag och tid.

Hur får jag veta vilken lärare jag ska träffa?

När du har tackat ja till en erbjuden plats så kontaktar Kulturskolan eller din lärare dig. Kommunikationen med din lärare sker sedan antingen via e-post eller telefon.

Vad händer om en verksamhet ställs in?

Kulturskolan kontaktar dig antingen via e-post eller sms. Du ansvarar för att uppdatera dina kontaktuppgifter så att de är aktuella.

Får mina föräldrar eller annan anhörig vara med på lektionen?

Det avgör läraren i samråd med dig och dina föräldrar.

Varför finns inte det ämne eller den kurs som jag vill söka till i det område där jag bor?

Det finns inte resurser som t.ex. lärare och lokaler för att kunna erbjuda alla ämnen och kurser i alla områden.

Kan jag söka till ett ämne eller en kurs i en annan del av staden?

Ja, men de barn och ungdomar som har sökt och bor i området har förtur.

Om jag spelar ett instrument, kan jag också få spela i en orkester?

Ja, i regel finns det orkestrar för alla orkesterinstrument. Du får information om detta av din lärare.

Deltagare i kulturskolan

Kan jag byta ämne eller kurs?

Ja, men då måste du skicka in en ny ansökan via Kulturskolans e-tjänst där du anger det nya ämnet eller kursen som du önskar att gå i. När du kan få en plats beror på hur många sökande det finns och vilken ålder de har. När du vill sluta i ditt befintliga ämne måste du säga upp din plats. Det gör du via Kulturskolans e-tjänst eller via e-post till Kulturskolans administration. Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter hittar du här:
Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter.

Kan jag få gå i flera ämnen eller kurser?

Ja. I mån av plats kan du få gå i flera ämnen eller kurser. Du måste skicka in en ny ansökan via Kulturskolans e-tjänst där du anger det nya ämnet eller kursen som du önskar att gå i. Sökande som inte har någon plats i något ämne eller kurs i Kulturskolan, har dock förtur.

Hur många tillfällen får jag i det ämne eller kurs som jag är antagen till?

Det beror på om det är en terminskurs eller en kortkurs. Det finns inget garanterat antal tillfällen men du får i regel minst 10 tillfällen per termin om det är en terminskurs.

Behöver jag göra något om jag vill fortsätta i mitt ämne eller kurs nästa läsår?
Från och med våren 2021 så kommer alla deltagare i kulturskolans terminsvisa verksamhet att få en förfrågan i april om att återanmäla sig inför det kommande läsåret. Den förfrågan behöver du gå in i e-tjänsten och svara på.

Jag vill sluta i den verksamhet som jag går i, hur gör jag då?

Uppsägning av plats ska göras via Kulturskolans e-tjänst eller via e-post av vårdnadshavare eller myndig elev till Kulturskolans administration. Berätta också för din lärare att du tänker sluta.
Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter hittar du här:
Kontaktuppgifter till Kulturskolans enheter.

Jag har flyttat till en annan kommun, får jag behålla min plats?

Ja, men endast terminen ut om det är en terminskurs.

Jag har flyttat inom Göteborgs kommun, får jag behålla min plats?

Ja, du får behålla din plats till dess att enheten i ditt nya område kan erbjuda dig en plats.

Hur anmäler jag frånvaro?

Du kontaktar din lärare.

Mitt barn har varit frånvarande på grund av sjukdom, finns det möjlighet att få kompensation?

Nej.

Hyra instrument

Jag vill hyra ett instrument, hur gör jag?

Du ansöker om att få hyra ett instrument från Instrumentförrådet. Länk till ansökan finns på kulturskolans webbsida. Du går in under Att hyra instrument i huvudmenyn på sidan www.goteborg.se/kulturskolan

Kan jag bara komma och hämta ett instrument?

Nej. Alla instrument måste göras i ordning först. Efter att din ansökan behandlats får du besked antingen via sms eller e-post om när du kan hämta ditt instrument.

Kan någon annan hämta ut instrumentet åt mig?

Den som hämtar ut instrumentet är ansvarig för det. Om du eller din vårdnadshavare inte kan hämta ut instrumentet så kontaktar du Instrumentförrådet.

Hur hittar man till Instrumentförrådet?

Du hittar karta och vägbeskrivning till Instrumentförrådet på kulturskolans webbsida. Du går in under Att hyra instrument i huvudmenyn på sidan www.goteborg.se/kulturskolan

Måste jag lämna tillbaka instrumentet under lovet?

Nej.

Måste jag anmäla varje termin att jag vill fortsätta att hyra instrumentet?

Nej. Så länge instrumentet inte lämnas tillbaka så förutsätter Instrumentförrådet att du vill fortsätta att hyra det.

Är instrumenten försäkrade?

Nej. Se därför gärna över din hemförsäkring.

Hur länge får jag hyra ett instrument?

Så länge som du går i Kulturskolan.

Får jag hyra instrument när jag går i gymnasiet?

Ja.

Vad kostar det att hyra ett instrument?

De fyra första terminerna är kostnadsfria för deltagare i Kulturskolan. Därefter är avgiften 350 kr per termin.

Jag har inte spelat på instrumentet på väldigt länge – behöver jag ändå betala för det?

Ja. Lämna tillbaka instrumentet till Instrumentförrådet om du inte behöver det eller inte vill behålla det. Det finns många som väntar på att få låna ett instrument.

Måste jag ha tillgång till ett instrument hemma?

Ja, det är bra att kunna spela på ett instrument hemma för att få ut så mycket som möjligt av din tid i kulturskolan.

Måste jag ha ett instrument första lektionen?

Nej.

Jag har inget personnummer – kan jag hyra ändå?

Ja. Kontakta instrumentförrådet för mer information. Gå in under Att hyra instrument i huvudmenyn på sidan www.goteborg.se/kulturskolan för kontaktuppgifter.

Jag har skyddad identitet – kan jag hyra ändå?

Ja. Kontakta instrumentförrådet för mer information. Gå in under Att hyra instrument i huvudmenyn på sidan www.goteborg.se/kulturskolan för kontaktuppgifter.