Frågor och svar

Här får du svar på många av de vanligaste frågor som kommer till Kulturskolan.

Information om Kulturskolan

Vem får gå i Kulturskolan?

Kulturskolans verksamhet riktar sig till dig som bor i Göteborgs Stad, från höstterminen det år du fyller sex år till och med vårterminen det år du fyller 19 år.

Var hittar jag information om vilka kurser Kulturskolan erbjuder?

Information om vilka ämnen och kurser Kulturskolan erbjuder finns i Kulturskolans kurskatalog, som du kommer åt via vår e-tjänst. Välj det område du är intresserad av för att se vilka kurser som finns.

Kulturskolans kurskatalog.

Erbjuds det samma kurser i alla områden?

Nej. Både efterfrågan och resurser som lärare och lokaler avgör vilka kurser som kan erbjudas i ett visst område.

För dig med funktionsnedsättning

Du som är mellan 6 och 19 år är välkommen att söka alla kurser som är för din ålder. För dig med funktionsnedsättning finns även riktade och anpassade kurser, du hittar dem under fliken "Välj kurs för dig med funktionsnedsättning". Kontakta en av Kulturskolans kulturskolelotsar om du vill ha hjälp med att hitta en verksamhet som kan passa dig.

Kontaktuppgifter till kulturskolelotsar.

Finns det verksamhet som jag inte behöver ansöka till?

Kulturskolan har en verksamhetsform som kallas för öppen verksamhet. Till dessa verksamheter behöver du oftast inte anmäla dig innan utan det är bara att komma! Det kan exempelvis vara en skaparverkstad, ett kulturcafé eller workshops i olika ämnen.

Information om öppen verksamhet

Ansökan

Hur ansöker jag till Kulturskolans långa kurser?

Du kan ansöka till Kulturskolans långa kurser via Kulturskolans e-tjänst när som helst på året, från och med 1 januari det år du uppnår rätt ålder för kursen. Ansökan görs av dig som är myndig, av din vårdnadshavare eller god man. Man behöver en e-postadress och ett BankID för att kunna ansöka via Kulturskolans e-tjänst. Du söker till en eller två specifika långa kurser. Du prioriterar dina val genom att rangordna dem. Du anger vilken kurs du söker i första respektive andra hand.

Kulturskolans ansökningssida

Om jag eller min familj har skyddade personuppgifter, hur gör jag då för att ansöka till Kulturskolans långa kurser?

Om du eller din familj har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via e-tjänsten. Kontakta i stället Kulturskolan så får du hjälp.

Kontaktuppgifter Kulturskolans enheter

Jag kan inte göra en ansökan via e-tjänsten, kan jag få hjälp?

Ja, kontakta Kulturskolan så får du hjälp.

Kontaktuppgifter Kulturskolans enheter

När kan jag ansöka till kulturskolan?

Du kan ansöka till Kulturskolans långa kurser när som helst på året. Om en kurs har en åldersgräns kan du söka till den från och med 1 januari det år du uppnår rätt ålder för kursen.

Kan jag få information om vilka kurser som har lediga platser?

Du kan kontakta Kulturskolan i det område där du är intresserad av verksamhet för att höra om det finns lediga platser i någon kurs. Du kan få information om vilka ämnen och kurser som har högt respektive lågt söktryck.

Kontaktuppgifter Kulturskolans enheter

Kan jag ändra min ansökan?

Du måste skicka in en ny ansökan via Kulturskolans e-tjänst där du söker till den nya kursen som du är intresserad av. Därefter avanmäler du ansökan till den kurs som du inte längre är intresserad av. Detta gör du via Kulturskolans e-tjänst.

Logga in i e-tjänsten

Kan jag ångra/ta bort min ansökan?

Ja, du kan när som helst avanmäla din ansökan via Kulturskolans e-tjänst.

Logga in i e-tjänsten

Kan jag söka till en kurs i en annan del av staden än där jag bor?

Ja, du väljer själv vilket område du vill söka till.

Kan jag söka till Kulturskolan i Göteborgs Stad om jag bor i en annan kommun?

Nej.

Om jag går i kulturskolan i en annan kommun men ska flytta till Göteborg, hur gör jag då?

Du skickar in en ansökan till Kulturskolan i Göteborg. Om du kan styrka med ett skriftligt intyg att du är deltagare i en musik- eller kulturskola i din gamla hemkommun erbjuds du plats i det aktuella ämnet så snart det är möjligt.

Antagning

Hur går antagningen till?

Om det finns fler sökande än platser till en kurs sker antagningen utifrån hur du har rangordnat dina val och ansökningsdatum. Ditt förstahandsval prioriteras alltid. Vi tar även hänsyn till ålder och gruppsammansättning.

När sker antagningen?

Antagningen till Kulturskolans långa kurser sker löpande när det finns en ledig plats. Många av Kulturskolans långa kurser startar i augusti och antagning till dem sker under perioden juni till augusti.

När får jag besked om jag har fått en plats?

Kulturskolan kontaktar dig så snart det finns ett platserbjudande till dig. Detta görs via e-post, telefon eller brev under förutsättning att vi har fått korrekta kontaktuppgifter till dig. Du ansvarar för att dina kontaktuppgifter är aktuella och behöver du uppdatera dem gör du det i i Kulturskolans e-tjänst.

Logga in i e-tjänsten

Vad händer om jag tackar ja till en plats i Kulturskolan?

När du tackar ja till en plats blir du antagen till den kursen. Har du ett lägre prioriterat val stryks det. Om du exempelvis har sökt bild och form som förstahandsval och får en plats i den kursen stryks din ansökan till exempelvis trumpet om du har angett det som ditt andrahandsval. Om du däremot får en plats i trumpet som är ditt andrahandsval ligger din ansökan till bild och form kvar till dess att du själv aktivt väljer att ta bort den.

Hur många tillfällen får jag i den kurs som jag blivit antagen till?

Det finns inget garanterat antal tillfällen men Kulturskolans långa kurser omfattar i regel minst 10 kurstillfällen per termin eller 20 kurstillfällen per verksamhetsår.

Kan jag och min kompis få gå i samma grupp?

Ja, det är möjligt om det finns lediga platser i samma grupp och ni har ansökt samtidigt. Detta önskemål går inte att ange i ansökan men du kan kontakta Kulturskolan och lämna den informationen.

Kontaktuppgifter Kulturskolans enheter

Vad händer om jag tackar nej till en plats i Kulturskolan?

När du tackar nej till en plats står du kvar som sökande om du inte själv väljer att aktivt ta bort din ansökan. Om du tackar nej till tre platserbjudande i följd till samma kurs tas din ansökan bort.

Vad händer om jag inte hör något från Kulturskolan?

Om du inte hör något från Kulturskolan har du inte fått någon plats och du står kvar som sökande.

Behöver jag skicka in en ny ansökan om jag inte har fått någon plats?

Nej. Däremot behöver du en gång per år bekräfta att din ansökan fortfarande ska gälla. Alla som har ansökt till Kulturskolan innan 1 januari och som inte har fått en plats får en förfrågan under våren om de vill stå kvar som sökande till den eller de kurser som deras ansökan gäller.

Varför finns det en kö?

I vissa kurser är efterfrågan större än tillgången på platser. Du som inte kan erbjudas en plats placeras i kö.

Hur länge behöver jag stå i kö innan jag får en plats?

Tyvärr är det väldigt svårt att svara på den frågan. Varje kurs har en egen kö och hur lång den kön är varierar mellan olika ämnen och kurser. Köerna ses över kontinuerligt och det görs olika insatser för att kunna erbjuda fler barn och ungdomar plats i Kulturskolans långa kurser.

Står jag kvar i kön tills jag får en plats?

Du som har ansökt till Kulturskolan får en förfrågan under våren om du vill stå kvar som sökande till den eller de kurser som din ansökan gäller. Vid utebliven bekräftelse tas din ansökan bort.

Hyra instrument

Jag vill hyra ett instrument, hur gör jag?

Du ansöker om att få hyra ett instrument från Instrumentförrådet.

Instrumentförrådets ansökningssida

Kan jag bara komma och hämta ett instrument?

Nej. Alla instrument måste göras i ordning först. Efter att din ansökan behandlats får du besked antingen via sms eller e-post om när du kan hämta ditt instrument.

Kan någon annan hämta ut instrumentet åt mig?

Den som hämtar ut instrumentet är ansvarig för det. Om du eller din vårdnadshavare inte kan hämta ut instrumentet så kontaktar du Instrumentförrådet.

Hur hittar man till Instrumentförrådet?

Karta och vägbeskrivning.

Måste jag lämna tillbaka instrumentet under loven?

Nej.

Måste jag anmäla varje termin att jag vill fortsätta att hyra instrumentet?

Nej. Så länge instrumentet inte lämnas tillbaka så förutsätter Instrumentförrådet att du vill fortsätta att hyra det.

Är instrumenten försäkrade?

Nej. Se därför gärna över din hemförsäkring.

Hur länge får jag hyra ett instrument?

Du får hyra instrumentet så länge som du går i Kulturskolan.

Får jag hyra instrument när jag går i gymnasiet?

Ja.

Vad kostar det att hyra ett instrument?

De fyra första terminerna är kostnadsfria för deltagare i Kulturskolan. Därefter är avgiften 350 kr per termin.

Jag har inte spelat på instrumentet på väldigt länge – behöver jag ändå betala för det?

Ja. Lämna tillbaka instrumentet till Instrumentförrådet om du inte behöver det eller inte vill behålla det. Det finns många som väntar på att få låna ett instrument.

Måste jag ha tillgång till ett instrument hemma?

Ja, det är bra att kunna spela på ett instrument hemma för att få ut så mycket som möjligt av din tid i Kulturskolan.

Måste jag ha ett instrument första lektionen?

Nej.

Jag har inget personnummer – kan jag hyra ett instrument ändå?

Ja. Kontakta instrumentförrådet för mer information.

Kontaktuppgifter Instrumentförrådet

Om jag eller min familj har skyddade personuppgifter, hur gör jag då för att ansöka om att hyra instrument?

Om du eller din familj har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka om att hyra instrument via ansökningsformuläret. Kontakta istället Instrumentförrådet så får du hjälp.

Kontaktuppgifter Instrumentförrådet

Deltagare

Behöver jag göra något om jag vill fortsätta i mitt ämne eller kurs nästa läsår?

Du som är deltagare i Kulturskolans långa kurser får en förfrågan under våren om att återanmäla dig inför det kommande läsåret. Du måste svara på den förfrågan om du vill behålla din plats.

Kan jag byta ämne eller kurs?

Ja, men då måste du skicka in en ny ansökan via Kulturskolans e-tjänst där du söker till den nya kursen som du är intresserad av. När du kan få en plats beror på hur många sökande det finns. När du vill sluta i din befintliga kurs måste du säga upp din plats. Det gör du via Kulturskolans e-tjänst (avanmälan) eller via e-post till Kulturskolan. Det görs av dig som är myndig deltagare, av din vårdnadshavare eller god man.

Logga in i e-tjänsten
Kontaktuppgifter Kulturskolans enheter

Hur många tillfällen ingår i en lång kurs?

Det finns inget garanterat antal tillfällen men Kulturskolans långa kurser omfattar i regel minst 10 kurstillfällen per termin eller 20 kurstillfällen per verksamhetsår.

Om jag spelar ett instrument, kan jag också få spela i en orkester?

Ja, det finns orkestrar för de flesta orkesterinstrument. Du får information om detta av din lärare.

Kan jag få gå i flera långa kurser?

Generellt är det inte möjligt att gå i flera kurser. Kulturskolans långa kurser är populära och det är viktigt för oss att så många barn och unga som möjligt ska få tillgång till Kulturskolans verksamhet. Ibland görs det undantag i mån av plats men vid antagning prioriteras alltid sökande som ännu inte är deltagare i Kulturskolan.

Vad händer om en aktivitet ställs in?

Kulturskolan kontaktar dig antingen via e-post eller sms. Du ansvarar för att uppdatera dina kontaktuppgifter så att de är aktuella. Du ändrar dina kontaktuppgifter i Kulturskolans e-tjänst.

Logga in i e-tjänsten

Hur anmäler jag frånvaro när jag inte kan komma?

Du, din vårdnadshavare eller god man kontaktar din lärare eller Kulturskolans administration före din aktivitet via telefon, sms eller e-post för att tala om att du inte kan komma.

Vad händer om jag inte anmäler frånvaro?

Om du har oanmäld frånvaro vid tre tillfällen i följd kontaktar Kulturskolan dig som är myndig, din vårdnadshavare eller god man för att undersöka anledningen till frånvaron. Om det finns särskilda skäl får du behålla din plats, annars sägs platsen upp. 

Jag har varit frånvarande på grund av sjukdom, finns det möjlighet att få kompensation?

Nej, det finns det generellt inte.

Jag vill sluta, hur gör jag?

Du säger upp din plats via Kulturskolans e-tjänst (avanmälan) eller via e-post till Kulturskolan. Det måste göras av dig som är myndig, av din vårdnadshavare eller god man.

Logga in i e-tjänsten
Kontaktuppgifter Kulturskolans enheter