Avgift

Avgiften för Kulturskolans terminsvisa verksamhet är 300 kr per deltagare och termin. Om ni är flera i familjen som deltar i Kulturskolan så är maxbeloppet per familj och termin 500 kr. Till familjen räknas minderåriga barn och vårdnadshavare som är folkbokförda på samma adress. Myndiga deltagare omfattas inte av maxbeloppet. För att maxbeloppet ska gälla, måste alla syskon registreras med samma vårdnadshavare som betalare.

Betalningsvillkor

Avgiften tas ut även om du erbjuds en plats under pågående termin. Kulturskolan återbetalar inte eller reducerar terminsavgiften om du slutar under pågående termin.

Faktura sänds till vårdnadshavare eller myndig deltagare en gång per termin, oftast i november och april. Du får en påminnelse om fakturan inte betalas i tid. Om du anser att fakturan är felaktig kontaktar du fakturaavsändaren. Göteborgs Stad överlåter obetalda fakturor till inkasso.

Du behöver säga upp din plats eller tacka nej till erbjuden plats innan terminen startar för att du inte ska få en faktura.

Betala med autogiro eller e-faktura

Du kan betala din avgift till kulturskolan via autogiro eller e-faktura.

Om du inte redan anmält autogiromedgivande kan du göra det genom att fylla i, skriva ut och skicka in blanketten nedan: