Ansök till Kulturskolan


Du ansöker till Kulturskolan via vår e-tjänst. Är du myndig så kan du söka själv, är du inte det måste din vårdnadshavare eller god man göra ansökan åt dig. Den som gör ansökan behöver en e-postadress och ett BankID för att kunna ansöka via Kulturskolans e-tjänst.

ANSÖK TILL KULTURSKOLAN 

Du som är mellan 6 och 19 år är välkommen att söka alla kurser i Kulturskolan som är för din ålder. För dig med funktionsnedsättning har vi även riktade och anpassade kurser om du önskar det.

Du hittar alla kurser som Kulturskolan erbjuder i vår kurskatalog. Du kommer till kurskatalogen genom att klicka på den blå knappen här ovanför "Klicka här för att ansöka". Inne i kurskatalogen väljer du det område där du vill se vilka kurser som erbjuds.

Kontakta Kulturskolan

Kontakta gärna oss om du har en fråga.

För dig med funktionsnedsättning

Du som är mellan 6 och 19 år är välkommen att söka alla kurser som är för din ålder. För dig med funktionsnedsättning finns det även riktade och anpassade kurser som du hittar under fliken "Välj kurser för dig med funktionsnedsättning". Önskar du hjälp med att hitta en verksamhet som kan passa dig kontaktar du eller din familj en av Kulturskolans kulturskolelotsar:  Kontaktuppgifter

Så behandlar Kulturskolan dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på Kulturskolan att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. All behandling av personuppgifter i kulturskolan utgår från syftet med behandlingen, vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Kulturskolan samlar in och lagrar personuppgifter om dig för att vi ska kunna registrera, administrera och kommunicera med dig om det som rör din ansökan eller ditt deltagande i kulturskolan. Dina personuppgifter används även för att vi ska kunna ta betalt för de avgiftsbelagda kurser som du deltar i. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal.

Ansvarig för behandlingen är grundskolenämnden i Göteborgs Stad och personuppgifterna kan bli föremål för utlämnande i enlighet med offentlighetsprincipen.

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifterna och rättelse eller radering av desamma och du har även rätt att begära begränsning av, och invända mot behandlingen. Om du har frågor eller synpunkter när det gäller Kulturskolans behandling av personuppgifter kontaktar du vårt dataskyddsombud på e-post: dso@intraservice.goteborg.se

Tala om att ärendet gäller Kulturskolan samt ditt namn och telefonnummer.

Mer information:

Kulturskolans integritetspolicy

Så behandlar grundskoleförvaltningen personuppgifter