Sydväst


Kulturskolan har verksamhet i fyra geografiska områden i Göteborgs Stad. Sydväst är ett av dessa områden.

E-post: kulturskolan.sydvast@grundskola.goteborg.se
Telefon: 031 - 366 44 81
Besöksadress: Valthornsgatan 11
Postadress: Kulturskolan Sydväst, Grundskoleförvaltningen, Box 1015, 405 21 Göteborg

Enhetschefer

Mattias Carlson. Telefon: 031 - 365 85 63
Kristin Gemrud. Telefon: 031 - 367 38 45

Administration

Administratör: Charlotta Olsson. Telefon: 031 - 366 44 80
Koordinator: Kristina Sund. Telefon: 031 - 366 44 81

Verksamhet

Koordinator: Helén Wästlund. Telefon: 031 - 366 28 03